Het nieuwe station Delft klaar voor testfase

0

Een nieuwe mijlpaal! Het ondergrondse station en de nieuwe stationshal zijn zo goed als gereed en vandaag door de betrokken bouwers opgeleverd aan opdrachtgever ProRail. Voor de bouw van de stationshal is Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) gedelegeerd opdrachtgever geweest. Met de oplevering is ProRail nu eigenaar van het ondergrondse station en heeft de spoortunnel tot haar beschikking om de komende maanden te gaan testen. De nieuwe stationshal is vanaf vandaag in handen van NS, die in december van dit jaar start met het inrichten van de winkels.

Nieuwe fase
De oplevering van het ondergrondse station en de stationshal markeert een belangrijke nieuwe fase voor Spoorzone Delft. De bouwplaats onder het maaiveld is nu getransformeerd tot een zo goed als gebruiksklaar station. Dit domein verandert nu in een testomgeving, waar tunnel, ondergronds station en bijbehorende tunneltechnische installaties en (veiligheids)systemen worden getest en voorbereid op de indienststelling van de spoortunnel. Volgens de huidige planning zijn tunnel en station in het voorjaar van 2015 in gebruik.
NS is nu eigenaar van de stationshal en levert de winkels in december 2014 op aan de huurders voor de verdere inrichting. Er komt een gevarieerd winkelaanbod van food en non-foodformules die de reis en het verblijf op het station zo aangenaam mogelijk maken.

Knap werk
“Bouwers Strukton Worksphere, Strukton Rail, BAM Utiliteitsbouw en Combinatie CrommeLijn (CCL) hebben met deze oplevering ieder een flinke klus geklaard en een aanzienlijke bijdrage geleverd in de realisatie van het project Spoorzone Delft,” aldus Ad Broeders, projectmanager Spoorzone Delft vanuit ProRail. Zo is Strukton Worksphere in september 2013 gestart met het afbouwen van het ondergrondse station en de fietsenstalling. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de vloeren, plafonds, wandbekleding, stijgpartijen, rookschermen en inrichting van het ondergrondse station. BAM Utiliteitsbouw bouwt sinds mei 2013 het stadskantoor en levert nu de geïntegreerde stationshal op, inclusief voorzieningen voor de reizigers. De winkels worden eind dit jaar ingericht. Ondertussen werkt BAM Utiliteitsbouw door aan de bovenliggende verdiepingen van het stadskantoor en bouwen zij straks nog de resterende 20% van het gebouw, nadat de bovengrondse spoorlijn gesloopt is.

CCL is verantwoordelijk voor de ruwbouw van de spoortunnel en het ondergrondse station, de bouw van de tunneltechnische- en stations installaties en straks ook de bouw van de parkeergarage en een deel van de inrichting van de openbare ruimte. Strukton Rail heeft de afgelopen periode gewerkt aan de aanleg van het nieuwe spoor en de bovenleidingen in de oostelijke tunnelbuis. Zij leggen het spoor en de bovenleidingen straks ook in de westbuis aan. CCL en Strukton Rail stellen nu de oostbuis van de tunnel ter beschikking aan ProRail, zodat zij de tunnel en ondergrondse station kan gaan testen.

 

http://www.spoorzonedelft.nl/actueel/nieuwsberichten/het_nieuwe_station_delft_klaar_voor_testfase

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?