Groot onderhoud en renovatie paleis Huis ten Bosch

0

Het Rijksvastgoedbedrijf treft voorbereidingen voor groot onderhoud en renovatie van paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Het gaat vooral om het aanpassen van zeer verouderde technische installaties (elektra, water, brandveiligheid), het verbeteren van de beveiliging en het verwijderen van asbest en houtrot. Ook is renovatie van gevels, daken en binnenwerk nodig. Het werk zal starten in 2015 en tot in 2017 duren. De kosten bedragen zo’n 35 miljoen euro.

Dat blijkt uit een overzicht van grote projecten van het Rijksvastgoedbedrijf in de begroting voor Wonen en Rijksdienst. In het overzicht staan ruim twintig projecten die 15 tot ruim 250 miljoen euro kosten. De renovatie van paleis Huis ten Bosch is daar één van.

Zijne Majesteit de Koning en zijn gezin zullen na de renovatie verhuizen naar paleis Huis ten Bosch. Dat was al eerder aangekondigd.

Eigendom van de Staat
Het paleis is eigendom van de Rijksoverheid en wordt door de Staat aan de Koning ter beschikking gesteld. Voor het laatst kreeg het complex grondig onderhoud voor de start van het koningschap van toenmalig Koningin Beatrix. Dat is ruim dertig jaar geleden, eind jaren zeventig. Alleen de Oranjezaal werd iets korter geleden gerestaureerd, rond de eeuwwisseling. Dat duurde drie jaar (1998-2001). Tot 2014 was Huis ten Bosch het woon-/werkpaleis van Prinses Beatrix. Na de renovatie wordt Huis ten Bosch het woon-/werkpaleis voor de Koning en zijn gezin. In het gebouw zijn woonvertrekken, gastenverblijven en representatieve ruimtes. Het paleis zal na de renovatie ook weer gebruikt worden voor officiële ontvangsten zoals audiënties en bijeenkomsten zoals recent de Nuclear Security Summit (NSS).

Rijksmonument
Paleis Huis ten Bosch is een rijksmonument uit de 17e eeuw. Het is een complex van 16 hectare. Het paleis behoort tot het Nederlandse architectonisch en cultuurhistorisch erfgoed dat goed onderhouden moet worden, ook voor de volgende generaties. Het complex staat in de top 100 van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook als het gebouw niet het woon/werk-paleis van de Koning en zijn gezin zou zijn, zou deugdelijk onderhoud nodig zijn. Dat gebeurt ook bij vele andere monumentale gebouwen die in gebruik zijn bij de Rijksoverheid (andere paleizen, musea, het Binnenhof, monumentale gerechtsgebouwen, gevangenissen, kazernes, kantoren).

Kosten renovatie
De kosten van de renovatie zijn begroot op 35 miljoen euro. Omgerekend komt dit neer op 4.000 à 5.000 euro per vierkante meter. Deze investering is vergelijkbaar met onderhoud en renovaties van soortgelijke panden waar sprake is van zowel monumentale waarde als beveiligingsaspecten.

Geplande werkzaamheden
De renovatie houdt in:

 • het vernieuwen van de meer dan 30 jaar oude technische installaties (zoals de verouderde brandmeldinstallatie, loden waterleidingen, elektrische bedrading met ongeaarde stopcontacten)
 • het aanpassen van de woonvleugel aan moderne eisen
 • renovatie van gevels, daken en binnenwerk in beide vleugels
 • tuin en terrein aanpassen aan andere woonfunctie en beveiligingseisen
 • asbestverwijdering en herstel
 • aanpak houtrot, bestrijding houtworm en zilvervisjes op sommige plekken
 • aanpassen verouderde beveiliging en voorzieningen beveiligingspersoneel
 • vervangen verouderde stoffering
 • restauratie beschadigd historisch meubilair
 • tijdelijke werkruimte in de tuin van De Eikenhorst, de privé-woning van de Koning in Wassenaar; de gemeente Wassenaar heeft daar
 • toestemming voor gegeven

Paleis Noordeinde
Ook aan paleis Noordeinde is en wordt groot onderhoud gepleegd. Noordeinde is het werkpaleis van de Koning. Afgelopen zomer is de renovatie van het monumentale woonhuis Noordeinde 66 opgeleverd. Het pand is onderdeel van het paleis; het is ermee verbonden. Sinds 2007 heeft het pand voor het merendeel leeggestaan en er is alleen zeer beperkt onderhoud uitgevoerd. Het huis was voor de verbouwing in een slechte staat van onderhoud.
De renovatie hield o.a. in:

 • het vernieuwen van de verouderde technische installaties (elektra, waterleidingen, riolering)
 • het verbeteren van de beveiligingsvoorzieningen
 • het installeren van een lift
 • groot bouwkundig onderhoud aan gevels, daken en vloeren
  De totale kosten bedroegen 3,7 miljoen euro (excl. beveiligingskosten).

Een renovatie van de vleugel met keuken en bedrijfsrestaurant van paleis Noordeinde loopt nog en zal medio 2015 klaar zijn. Bij dit project gaat het om grootscheepse verbouwingen van facilitaire en restauratieve ruimtes. De kosten zijn zo’n 8 miljoen euro.

 

http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2014/09/16/groot-onderhoud-en-renovatie-paleis-huis-ten-bosch

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?