Banken delen focus op economisch herstel en MKB

0

De focus van het kabinet op economisch herstel met bijzondere aandacht voor kansen in het MKB is positief en sluit nauw aan bij agenda van de bankensector. “Het gaat de goede kant op maar meer ambitie wat betreft groei is gewenst,” aldus voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Nederlandse banken vinden het belangrijk om het economisch herstel optimaal te faciliteren met verantwoorde kredietverlening. De NVB is dan ook positief over de oprichting van een Toekomstfonds dat vandaag in aanvulling op het actieplan van juli is aangekondigd door het kabinet. De NVB vindt het van belang dat het kabinetsplan in een hoog tempo wordt uitgevoerd. Het Toekomstfonds zal onder andere gevoed gaan worden uit gasbaten en zal worden ingezet voor de financiering van innovatieve MKB’ers. Ook het beleid gericht op een aantrekkelijk investeringsklimaat en actieve ondersteuning van het exporterende bedrijfsleven past bij de faciliterende rol van banken.

De NVB herkent de onzekerheid die de bepaalde ontwikkelingen in het buitenland met zich meebrengen voor het broze herstel van de Nederlandse economie. Aantrekkende investeringen laten zien dat de positie van bedrijven verbetert, zo stelt het kabinet. Niettemin onderschrijven wij de specifieke knelpunten, bijvoorbeeld onderdelen van het MKB die kampen met een gebrek aan eigen en risicodragend vermogen.

De NVB voelt zich aangespoord door de woorden van minister Dijsselbloem van Financiën over de bankensector bij de aanbieding van de Miljoenennota. Op veel terreinen zijn sinds het begin van de crisis in 2008 grote stappen voorwaarts gezet, aldus de minister. Banken zijn goed op weg om aan de strengere kapitaaleisen te voldoen en ook banken vinden dat er moet nog veel gebeuren om het vertrouwen tussen de banken en de samenleving te herstellen. Om die reden werken de gezamenlijke banken hard aan versterking en vernieuwing van de sector, met aandacht voor cultuur en gedrag. Het pakket ‘Toekomstgericht bankieren’, bestaande uit het Maatschappelijk Statuut, de vernieuwde Code Banken en gedragsregels voor bankiers en bevat vele aanknopingspunten om klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Dankzij de bankenunie, die in het najaar van 2014 van start gaat, worden dragen investeerders de risico’s in de financiële sector en blijft de belastingbetaler buiten schot. De NVB omarmt de Europese bankenunie en ziet deze als een voorbeeld waartoe de Troonrede oproept: ‘Europese samenwerking die waarde toevoegt’.

Het financieren van restschulden is van groot belang voor de doorstroming op de woningmarkt. De NVB onderschrijft de verlenging van de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden van tien naar vijftien jaar. Voor veel consumenten kan dit net weer wat lucht bieden in de maandlasten die door financiering van de restschuld hoger uitvallen. Over de mogelijkheden van restschuldfinanciering hebben de banken eerder dit jaar een informatiepunt ingesteld (www.restschuldinfo.nl).

De veranderingen in de zorgsector zijn niet alleen voor het kabinet maar ook voor de banken een belangrijk aandachtspunt. Hierover zijn de banken voortdurend in gesprek met partijen uit het veld. De NVB benadrukt dat het thema financierbaarheid een belangrijke pijler is onder het zorgstelsel en vraagt het kabinet om bij de uitwerking van de plannen er voor te zorgen dat de toegang tot de geld- en kapitaalmarkten ook op de agenda blijft staat.

 

http://www.nvb.nl/nieuws/2014/3336/banken-delen-focus-op-economisch-herstel-en-mkb.html

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?