Nieuwbouw TelecityGroup Science Park te Amsterdam Watergraafsmeer

0

Op woensdag 10 september jl. is met een feestelijk tintje de start van de nieuwbouw van het TelecityGroup datacenter op het Science Park te Amsterdam Watergraafsmeer, gevierd.

Alexandra Schless, Vice President Western Europe van TelecityGroup en Maurits Caransa van Caransa Groep hebben gezamenlijk het startschot gegeven voor de eerste paal. Na een kort woord van eerdergenoemden is getoost op een voorspoedige bouwtijd en samenwerking voor de komende jaren.

Het gebouw is ontworpen door Rosbach Architects die in zijn ontwerp de zichtlijnen uit het stedenbouwkundig plan van het Science Park heeft gevolgd en zo tot een markante vorm van het gebouw is gekomen.

De schil springt in het oog door bronskleurige beplating, afkomstig uit Japan en in Nederland bewerkt tot gevelpanelen.

Enkele highlights van het gebouw zijn:

– Hoogste punt 72 meter;
– BVO 16.000 m²;
– Verdiepingshoogtes van 5,4 meter;
– WKO installatie.

Als constructeur is Royal Haskoning / DHV ingeschakeld.

Tijdens het bouwproces dient het huidige datacenter operationeel te blijven. In de eerste fase wordt het nieuwe gebouw dan ook over het bestaande gebouw heen gebouwd. Dit zorgt voor een complexere constructie aangezien een deel van de fundering om het bestaande gebouw heen gerealiseerd moet worden. Mede in verband hiermee worden de in totaal 256 palen met een gemiddelde diameter van 1 meter geboord.

Een andere uitdaging, in combinatie met het zoveel mogelijk beperken van het energieverbruik, is het behalen van de gestelde hoge eisen aan de lucht- en dampdichtheid.

Naar verwachting zal de oplevering van de eerste fase medio december 2015 plaatsvinden, waarna de technische installaties worden ingebouwd. Vervolgens kan in 2016 het gebouw in gebruik worden genomen. Hierna start de tweede bouwfase waarin het huidige datacenter bij de nieuwbouw wordt betrokken. Het complete datacenter zal eind 2018 / begin 2019 volledig gereed zijn. Na afronding van de tweede fase wordt het datacenter voor 25 jaar gehuurd door TelecityGroup.

De samenwerking tussen TelecityGroup en Caransa Groep is tot stand gekomen door tussenkomst van Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting.

 

http://www.caransa.nl/index.php?pag=2#

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?