Corporatiemonitor: ‘Bewoners met zorgvraag kerntaak corporaties’

0

Woningcorporaties hebben het voornemen om in 2015 zo’n 8.500 woningen te bouwen die toegankelijk zijn voor mensen met een zorgvraag. Ze beschouwen het huisvesten van deze groep als kerntaak. Dat blijkt uit een enquête die Aedes hield onder 112 corporaties. De belangrijkste uitkomsten zijn verwerkt in de Corporatiemonitor Wonen&Zorg.

Leegstand
Mensen met een zorgvraag blijven steeds langer zelfstandig wonen. Dat leidt tot leegstand in steeds meer traditionele verzorgingshuizen. Daarom krijgen veel corporaties de vraag van de zorginstelling om het huurcontract financieel aan te passen. Daarnaast denken corporaties aan het huisvesten van andere doelgroepen, het creëren van zelfstandige wooneenheden of het geven van een andere bestemming aan het gebouw. Maar liefst 80 procent van de corporaties verwacht dat ze financieel hier niet goed uit komen. Investeren in vastgoed vraagt om lange termijn zekerheden en garanties, die momenteel ontbreken.

Onduidelijke regelgeving
Uit de enquête blijkt dat 90 procent van de corporaties inmiddels afspraken heeft gemaakt met gemeente en zorgorganisaties om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Tegelijkertijd komen initiatieven moeizaam van de grond. Veel gemeenten hebben nog geen duidelijkheid over de nieuwe huisvestingsbehoefte van mensen die zorg nodig hebben en nu op zichzelf blijven wonen. Ook worstelen zorgorganisaties en gemeenten met hun nieuwe taken en rollen als gevolg van financiële beperkingen en onduidelijke regelgeving. Dit gebrek aan duidelijkheid noemen veel corporaties als belangrijke reden dat investeringsplannen uitblijven.

In het rondetafelgesprek Langer zelfstandig wonen dat de Tweede Kamer op 10 september 2014 organiseert, gaat Aedes in op knelpunten als bestemmingsplannen en boekwaarde problemen en pleit ze ervoor dat gemeenten WMO-gelden blijven inzetten voor woningaanpassingen.

 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/wonen-en-zorg/langer-thuis-wonen/corporatiemonitor–bewoners-met-zorgvraag-belangri.xml

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?