Huurdersoordelen combineren met cijfers bedrijfsvoering leidt tot nieuwe inzichten

0

Welke informatie hebben woningcorporaties nodig om te kunnen sturen aan de hand van huurdersoordelen? Dat is één van de vraagstukken waar de werkgroep zich mee bezig houdt die binnen de Aedes-benchmark verantwoordelijk is voor de bouwsteen Kwaliteit. KWH is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze bouwsteen, directeur Sjoerd Hooftman vertelt over het proces.

Hoe verloopt het tot dusver met het verzamelen van de huurdersoordelen?
‘Boven verwachting. We hadden al de beschikking over de huurdersoordelen van zo’n 170 corporaties die aangesloten zijn bij KWH en USP. Daarnaast hebben zich nu 68 corporaties aangemeld om via een quickscan alsnog een huurdersoordeel te krijgen. Dat is goed nieuws. Het toont dat corporaties deze inspanning van Aedes om samen met andere partijen tot een werkbare benchmark te komen, waarderen en ondersteunen. Onder corporaties is een groeiende behoefte aan goede sturingsinformatie.’

Veel corporaties laten al jarenlang het huurdersoordeel meten. Wat voegt dit toe?
‘Bedrijfsvoering en huurdersoordeel stonden voorheen volstrekt los van elkaar. Het is nieuw in onze sector om deze met elkaar te combineren. Hoeveel geld stop je als corporatie in bijvoorbeeld reparaties, en hoe vertaalt zich dit vervolgens in een oordeel van de huurder? En hoe ligt dit bij een vergelijkbare corporatie? Binnen de werkgroep Kwaliteit en de werkgroep Bedrijfsvoering, leidt dit tot interessante discussies.’

Wat gaan jullie nu doen met alle gegevens?
‘Samen met USP gaan we ze analyseren. Wat valt op in de huurdersoordelen? Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Wat waarderen huurders hoog, wat vinden ze minder belangrijk, waar zit potentie om zaken te verbeteren? Daarna combineren we deze analyse met gegevens over bedrijfsvoering. Dat geeft inzicht of bijvoorbeeld hoge bedrijfslasten zich terugvertalen in hoge huurderstevredenheid.’

Sommige corporaties klagen over gedwongen winkelnering bij KWH, wat vindt u daarvan?
‘Dat is niet aan de orde. Bij benchmarking is volume belangrijk. Pas als je gegevens van veel organisaties hebt, is goed vergelijken mogelijk. KWH beschikte al over huurdersoordelen van 150 corporaties, dus was het logisch om deze te gebruiken en heeft Aedes KWH gevraagd voor de uitvoering van dit traject. Daarnaast gebruiken we ook de gegevens van USP. En corporaties die zelf klantdata hebben kunnen deze ook inbrengen. Het mooie is juist de constructieve samenwerking met zoveel partijen en corporaties.’

Wat kunnen corporaties verwachten die zich hebben aangemeld voor de quickscan?
‘We hebben inmiddels contact gehad met bijna alle corporaties die zich tot nu toe hebben aangemeld. Van een groot deel van hen hebben we inmiddels huurdersbestanden ontvangen. We vragen deze huurders om een enquête op internet in te vullen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen bij wie onlangs een reparatie is uitgevoerd. De deelnemende corporaties krijgen komende tijd wekelijks een terugkoppeling van de stand van zaken van het onderzoek. Onze grote uitdaging is om nu te komen tot een rapportage die zodanig inzicht biedt dat corporaties er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.’

 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/benchmarking/huurdersoordelen-combineren-met-cijfers-bedrijfsvo.xml

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?