Onderzoek derivatentransacties

0

Eind augustus stuurde het Centraal Fonds Volkshuisvesting 27 corporaties een brief waarin CFV hen nadrukkelijk in overweging geeft een (forensisch) onderzoek te starten naar de rol van tussenpersonen en externe treasury-adviseurs die in het verleden betrokken waren bij het afsluiten van derivatencontracten voor deze corporaties. Aanleiding is dat bij CFV vragen zijn gerezen omtrent de integriteit en onafhankelijke rol van tussenpersonen en adviseurs.

Zo bestaan sterke aanwijzingen dat bepaalde adviseurs dubbel betaald kregen voor transacties, namelijk zowel van de woningcorporatie als van de bank, zonder dat een woningcorporatie hiervan op de hoogte was. Daarnaast bestaat in ieder geval ten aanzien van één externe treasury-adviseur het sterke vermoeden dat hij van een tussenpersoon een gedeelte van de bemiddelingsfee ontving. Die bemiddelingsfee had betrekking op transacties met de corporatie waar deze externe treasury-adviseur werkzaamheden voor verrichtte. Corporaties hebben daardoor mogelijk schade geleden. Daarnaast is bekend dat het vermoeden bestaat van gedeeltelijke doorbetaling van afsluitprovisies door tussenpersonen aan een medewerker bij twee corporaties. Het valt niet uit te sluiten dat dit patroon zich ook kan hebben voorgedaan bij andere corporaties.

Het CFV heeft vanaf 2012 zelf onderzoek gedaan naar derivatentransacties in de corporatiesector. CFV heeft verschillende verantwoordelijke instanties geïnformeerd over de resultaten van dat onderzoek, wat onder meer heeft geleid tot juridische (strafrechtelijke) procedures. Met het onderzoek, het informeren van autoriteiten en de brief aan corporaties wil CFV bereiken dat ongeoorloofde praktijken in de corporatiesector worden voorkomen dan wel worden beëindigd. CFV levert op die manier als financieel toezichthouder een bijdrage aan een financieel integere corporatiesector. Omwille van de lopende onderzoeken en juridische procedures doet CFV verder geen inhoudelijke mededelingen.

 

http://www.cfv.nl/nieuws/nieuwsbericht/Onderzoek_derivatentransacties

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?