DGBC lanceert nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014

0

De Dutch Green Building Council heeft vandaag een nieuwe beoordelingsrichtlijn gelanceerd: BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014. Deze nieuwe versie van Nederlands meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor nieuwe gebouwen vervangt de versie van 2011. De nieuwe versie is duidelijker en gebruiksvriendelijker geworden. Daarnaast zijn nieuwe functies toegevoegd. Zo kunnen vanaf nu ook logiesfuncties en bijeenkomstfuncties worden beoordeeld. Tevens benadrukt de titel dat onder deze beoordelingsrichtlijn ook grootschalige renovaties vallen.

De nieuwe beoordelingsrichtlijn is het resultaat van de inspanningen van vele DGBC-participanten die wijzigingen hebben voorgesteld en adviesgroepleden die hebben meegedacht bij de ontwikkeling van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. In totaal zijn meer dan 5.000 tekstuele wijzigingen doorgevoerd en ruim 300 wijzigingsvoorstellen behandeld.

Eenduidig en gebruiksvriendelijk
Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council is tevreden met het resultaat. “Het is in alle opzichten een verbetering ten opzichte van de vorige versie van BREEAM-NL Nieuwbouw. Met medewerking van de markt hebben we een vernieuwde richtlijn uitgebracht die eenduidig is en het certificeren met BREEAM-NL gebruiksvriendelijker maakt. We verwachten dat dit zal leiden tot meer duidelijkheid en een verbeterde samenwerking tussen opdrachtgevers, experts en assessoren. We hebben de verwachting dat dit tijdswinst kan opleveren en uiteindelijk dus ook kosten bespaart.”

Ook logiesfuncties en bijeenkomstfuncties toegevoegd
De belangrijkste wijzigingen zijn de toevoegingen van logiesfuncties en bijeenkomstfuncties aan BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014. Deze functies kunnen nu ook met de nieuwe beoordelingsrichtlijn worden beoordeeld. Hiervoor hoeft niet langer een maatwerktraject (Bespoke-traject) meer te worden doorlopen. In de vorige versie moest dit nog wel. Een logiesfunctie is bijvoorbeeld een hotel. En onder een bijeenkomstfunctie vallen onder andere een bedrijfskantine of een conferentieruimte.

Flexibiliteit
Verder wordt de flexibiliteit van een gebouw extra gewaardeerd in de nieuwe versie van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014. Hiervoor is een speciale credit in het leven geroepen: MAT8 – Gebouwflexibiliteit. Met een rekentool kan worden uitgerekend hoe verkavelbaar, aanpasbaar en multifunctioneel een gebouw is.

Energie
Daarnaast zijn er verbeteringen in de categorie energie doorgevoerd. De reden hiervoor is dat projecten met een BREEAM-NL Nieuwbouwcertificaat relatief hoog scoren in deze categorie. Een aanzienlijke verbetering van de energieprestatie ten opzichte van het bouwbesluit blijkt dus al gebruikelijk te zijn. Omdat BREEAM-NL juist een bovengemiddelde prestatie wil waarderen, is de waardering voor energieprestatie (ENE 1 – energie-efficiëntie) aangepast. Verder is de waardering van hernieuwbare energiebronnen in lijn gebracht met de Europese regelgeving.

Vanaf nu te gebruiken
De nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 is vanaf 8 september te downloaden en te gebruiken. De versie 2011 v1.0 blijft nog tot 8 oktober 2014 beschikbaar voor registraties. Daarna is het alleen nog maar mogelijk om projecten tegen de nieuwe richtlijn te certificeren.

 

http://www.dgbc.nl/actueel/nieuwsarchief/dgbc-lanceert-nieuwe-beoordelingsrichtlijn-breeam-nl-nieuwbouw-en-renovatie

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?