Scheiding commerciële activiteiten woningcorporaties moet veel strakker

0

IVBN adviseert in een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer om de scheiding van de commerciële activiteiten van de primaire sociale kerntaak van corporaties veel strakker te regelen dan nu met de novelle wordt voorgestaan. Commerciële activiteiten van corporaties hebben in het recente verleden al geleid tot het weglekken van maatschappelijk bestemd kapitaal dat voor de sociale kerntaak van woningcorporaties is bestemd. Uit cijfers van het CFV uit 2012 blijkt dat  de commerciële projecten van alle corporaties gezamenlijk al jaren verlieslatend zijn: alleen al voor de nog lopende projecten was het verlies toen al opgelopen tot circa 1,3 miljard euro. Hierin zitten niet verwerkt het verlies van reeds beëindigde commerciële projecten.

De novelle is er op gericht woningcorporaties terug te laten keren naar hun sociale kerntaak, waarbij zij hun risicovolle commerciële (neven)activiteiten administratief of juridisch moeten afsplitsten. IVBN kan zich goed vinden in de richting van de novelle en maakt zich hard voor een veel strakkere juridische splitsing. IVBN adviseert de Kamer tevens de administratieve scheiding te laten vervallen, omdat de financiële risico’s voor de sociale kerntaak van de corporatie veel te groot zijn. In de novelle wordt weliswaar gesteld dat er geen middelen, vermogen, onderpand of andere zekerheidsstellingen vanuit de moedercorporatie mogen worden ingezet voor de commerciële activiteiten. Volgens IVBN zal echter zowel bij een administratieve scheiding als ook bij een juridische scheiding, de moedercorporatie toch worden aangesproken bij financieel wanpresteren van de commerciële afsplitsingen.

Daarnaast bepleit IVBN bij de Tweede Kamer dat de commerciële afgesplitste activiteiten volledig transparant (zowel intern als extern) rapporteren over het behaalde rendement op eigen vermogen. Daarmee wordt volstrekt duidelijk of de commerciële afsplitsingen marktconform opereren. Alleen daardoor kan een gelijk speelveld op commerciële markten ontstaan. Deze transparantie-eis is op zijn plaats omdat woningcorporaties semi-publieke organisaties zijn, die werken met staatssteun en met maatschappelijk bestemd kapitaal. Met dit kapitaal worden dus nu en in  de toekomst commerciële activiteiten mogelijk gemaakt.  In de novelle is die transparantie niet geregeld. Corporaties zullen hun commerciële activiteiten daardoor onzichtbaar kunnen verwerken in hun jaarrekening.

Verder stelt IVBN zich op het standpunt dat het maatschappelijk bestemde vermogen dat nu wordt meegegeven aan de commerciële afsplitsingen op zo kort mogelijke termijn geheel terug moet ten behoeve van de sociale kerntaak. Er ligt namelijk voor de corporaties nog een enorme taak om te investeren in renovatie, energiebesparing, zorgwoningen voor ouderen en nieuwbouw van sociale huurwoningen voor de doelgroep van beleid. Wat er niet moet gebeuren is dat maatschappelijk bestemd vermogen opgebrand wordt met allerlei commerciële activiteiten, die ook nog eens de markt verstoren.

 

http://www.ivbn.nl/persbericht/scheiding-commerciele-activiteiten-woningcorporaties-moet-veel-strakker

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?