Verhuurdersheffing kost particuliere beleggers 300 miljoen

0

Overhandiging visie Vastgoed Belang huurwoning markt

Donderdag 4 september overhandigde Jan Kamminga, voorzitter Vastgoed Belang, de geactualiseerde visie van de vereniging op de huurwoningmarkt aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd bood hij de resultaten aan van de enquete naar de gevolgen van de verhuurderheffing voor de particuliere sector. Het onderzoek is verricht door onderzoeksbureau OTB van de Universiteit Delft. De resultaten zijn onthutsend: particuliere verhuurders komen ruim € 300 mln. tekort om de verhuurderheffing op te brengen! Zie hieronder de aanbiedingsbrief van de twee documenten aan de Tweede Kamer en/of lees de visie op de huurwoningmarkt en het onderzoeksrapport.

 

Aan de Commissie Wonen en rijksdienst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Amsterdam, 4 september 2014

 

Betreft: Aanbieding Visie huurwoningmarkt en Rapport effecten Verhuurderheffing

 

Geachte leden van de Commissie Wonen en Rijksdienst,

 

Bij deze bied ik u de geactualiseerde visie op de huurwoningmarkt aan van vereniging Vastgoed Belang, belangenvereniging van particuliere vastgoedbeleggers. In deze visie wordt veel administratieve rompslomp weggenomen en het rondpompen van geld gestopt. Het effect op de staatsbegroting zal zelfs positief zijn, onder meer door corporaties en gemeenten meer verantwoordelijkheden te geven.

Met circa 450.000 woningen in hun bezit, zijn particuliere verhuurders veruit de grootste verhuurderscategorie na de corporatiesector. Het belang van de particuliere verhuurder voor de huurwoningmarkt is derhalve aanzienlijk.

 

Het is echter niet uitsluitend uit hun belang dat Vastgoed Belang ervoor kiest om nu met een geactualiseerde visie op de huurwoningmarkt te komen. De tekortkomingen op de huurwoningmarkt treffen ook huurders en de Nederlandse economie hard. De sociale huursector kent enorme wachtlijsten en een grote verduurzamingsopgave. De vrije sector huur is vrijwel onbestaand, terwijl de vraag naar middeldure huur groot is en in de toekomst alleen maar toe zal nemen.

 

Onnodige en marktverstorende wet- en regelgeving belemmert een gezonde woningmarkt waar vraag en aanbod elkaar vinden. Ook leidt het huidige, overgereguleerde stelsel tot onnodige druk op publieke en private middelen.

 

Visie huurwoningmarkt Vastgoed Belang

Om die problemen aan te pakken streeft Vastgoed Belang een nieuwe koers na. De sleutel tot een gezonde woningmarkt ligt in het maken van onderscheid tussen de sociale en de particuliere sector en verregaande deregulering. Daartoe zal nadrukkelijk onderscheid gemaakt moeten worden tussen het taakgebied en de spelregels waaronder deze verschillende categorieën verhuurders opereren.

Wanneer de particuliere sector de ruimte wordt gelaten door middel van deregulering en vrijstelling van de huurtoeslag en onrechtvaardige belastingen zoals de verhuurderheffing, zal pas werkelijk een woningmarkt ontstaan die voorziet in de huisvestingsbehoefte van huurders en zal de broodnodige doorstroming op de woningmarkt daadwerkelijk vorm krijgen.

Daarom pleit Vastgoed Belang voor het op verantwoorde wijze afschaffen van de huurtoeslag, de verhuurderheffing en het woningwaarderingsstelsel. Dan ontstaat vanzelf een balans tussen vraag en aanbod. De ongewenste effecten van de huidige marktverstorende elementen in wet- en regelgeving verdwijnen vanzelf.

 

Onderzoek Vastgoed Belang naar effecten Verhuurderheffing

De verhuurderheffing is geheel ten onrechte ook aan particuliere beleggers opgelegd. Dit heeft ernstige consequenties voor beleggers, voor de sector, en voor de economie. Daarom heeft Vastgoed Belang deze consequenties tot driemaal toe in kaart gebracht. Eenmaal met eigen onderzoek en eenmaal door onderzoeksbureau Companen. Naast onze visie op de huurwoningmarkt bieden wij u nu een derde rapport aan waaruit wederom blijkt dat de verhuurderheffing bij lange na niet kan worden opgebracht uit de extra opbrengsten door verruimd huurbeleid. Deze extra opbrengsten zijn de enige mogelijkheid die particuliere beleggers ter beschikking staat om de heffing op te vangen.

 

De conclusie in dit laatste rapport, uitgevoerd door onderzoeksbureau OTB van de Universiteit Delft, is wederom een duidelijke indicatie dat de randvoorwaarde uit de Wet verhuurderheffing wordt geschonden. De heffing mag namelijk niet leiden tot een verlies aan verdiencapaciteit voor verhuurders.[1] Wederom blijkt nu dat de particuliere sector ruim € 300 mln. tekort komt om de verhuurderheffing op te brengen! Deze enorme kloof tussen extra huurinkomsten en de heffing heeft fatale gevolgen voor investeringen in de woningmarkt.

Noodzakelijke beweging in de woningmarkt kan dan ook zeker nog niet worden verwacht. Daarom doen wij een beroep op de Tweede Kamer om het stelsel van wet- en regelgeving van de huursector en de verhuurderheffing  in dit licht te bezien en te heroverwegen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Kamminga, voorzitter vereniging Vastgoed Belang

 

http://www.vastgoedbelang.nl/?nr=9&Actueel

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?