Nederland laat historisch sterke groei beleggingsvolume zien

0

Het Europees beleggingsvolume is sterk gegroeid in de eerste helft van 2014, met Frankrijk en Duitsland als grootste aanjagers en een belangrijk aandeel van Nederland en Spanje, zo blijkt uit het laatste Europese beleggingsmarktonderzoek van CBRE.

Het totale beleggingsvolume bereikte € 46 miljard in het tweede kwartaal, waarmee het totaal voor de eerste helft van het jaar op € 84 miljard uitkwam. In H1 2013 werd nog € 67 miljard omgezet. Het groeitempo ligt sinds het einde van 2012 consequent rond de 30% op jaarbasis.
De sterke groei in Europa kwam mede voor rekening van Nederland, waar € 2,5 miljard werd omgezet in het tweede kwartaal, een groei van 109% op jaarbasis. Hiermee kwam het totaal voor H1 op € 4 miljard uit. De beleggersvraag was vooral gericht op Amsterdam, dat voor het eerst in de geschiedenis qua volume in de top 5 van Europese steden staat.

De eerste helft van het jaar zag ook een verschuiving in het type koper dat Europa opzocht, met een sterke stijging van het aandeel van vastgoedfondsen en een even sterke daling van het aandeel directe beleggingen van institutionele beleggers. Deze omslag hangt samen met de toegenomen risicobereidheid.

Opvallend was de rol van Amerikaanse beleggers, die 63% van het grensoverschrijdende volume in Europa voor hun rekening namen. Amerikanen zijn daarmee netto-investeerders in Europa geworden: in H1 lag de instroom van Amerikaans kapitaal op € 4,5 miljard.

Amerikanen wisten ook de weg naar Nederland te vinden. Samen met Duitse beleggers waren zij erg actief in ons land. De Duitse vastgoedfondsen richtten zich met name op het core vastgoed, terwijl private equity uit de VS vooral objecten met waardegroeipotentie opzocht. Het aandeel buitenlandse beleggers was dan ook ongekend hoog in H1. Slechts 30% van het volume kwam voor rekening van Nederlandse partijen, terwijl dat aandeel in de laatste jaren boven de 70% lag.

Machiel Wolters, Director Research and Consulting bij CBRE Nederland, stelt: “De sterke cijfers tonen aan dat Nederland weer op de kaart staat bij de grote internationale beleggers. Er wordt geanticipeerd op economisch herstel en men is van mening dat het risicoprofiel van Nederland niet meer onderdoet voor dat van de kernlanden – terwijl de rendementen hoger zijn. De risicobereidheid neemt toe, wat komend halfjaar te zien zal zijn in een grotere ruimtelijke spreiding van transacties. Naar verwachting zullen we ook weer portefeuillepremie gaan zien, waarbij meer betaald wordt voor een portefeuille dan voor de individuele objecten afzonderlijk.”

 

http://www.cbre.nl/nl_nl/news_events/news_detail?p_id=17267&title=Nederland_laat_historisch_sterke_groei_beleggingsvolume_zien

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?