Kantorenleegstand Zuidas historisch laag

0

Zuidas Kantorenmonitor JLL laat leegstandsdaling naar 5,1 procent zien

 

In de eerste zes maanden van 2014 is het leegstandspercentage van de kantoren op de Amsterdamse Zuidas gedaald tot net boven de 5 procent als gevolg van de aanhoudende vraag naar kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Zuidas Kantorenmonitor die JLL in opdracht van Dienst Zuidas opstelt.

De positieve ontwikkelingen op de Zuidas staan in groot contrast met de totale Nederlandse kantorenmarkt die een gemiddelde leegstand kent van 15 procent. Waar multifunctionele (top) locaties de marktdynamiek behouden en de leegstand zien dalen, blijft op monofunctionele kantoorlocaties de marktdynamiek weg en loopt de leegstand op.

Hoewel het aanbod op de Amsterdam Zuidas met 5,1 procent historisch laag is, komt er naar verwachting vanaf 2015 kantoorruimte beschikbaar als gevolg van de verhuizing van de advocatenkantoren Stibbe en NautaDutilh en het verf- en chemieconcern Akzo Nobel. Deze partijen hebben er voor gekozen om te verhuizen naar een nieuw te bouwen kantoor op de Zuidas. Deze verhuizingen creëren kansen voor grote en kleine bedrijven om zich te vestigen op de Zuidas. Deze ontwikkeling onderstreept de trend in de Nederlandse kantorenmarkt. Gebruikers zijn bereid zich te verplaatsen naar betere locaties en veelal betere gebouwen maar zijn selectief. Door de gematigde economische groei, de relatief hoge werkloosheid en de beperkte banengroei blijft de Nederlandse kantorenmarkt zich typeren als vervangingsmarkt. Dit beeld gaat in 2014 niet veranderen.

Sander van Winterswijk, Head of Leasing Offices van JLL: “Gebruikers hebben een steeds sterkere voorkeur voor een bepaald type locatie. Zuidas is bij uitstek een locatie die aan de eisen van veel eindgebruikers voldoet. Beleggers zien dit ook. Veelal Duitse beleggers en Angelsaksische partijen zijn bereid te investeren in de Zuidas. Zij investeren niet alleen door acquisities, maar ook door kwaliteitsverbetering van hun bestaande bezit. Zo is Victory Advisors deze zomer begonnen met een grootschalige renovatie en verduurzaming van het oudste kantoorgebouw op de Zuidas, het Atrium, naar een hoogwaardig full-service kantoor.”

Klaas de Boer, Directeur van Dienst Zuidas voegt hier aan toe: “Naast de investeringen van de vastgoedbeleggers, investeren ook de overheid, gemeente, Prorail en Rijkswaterstaat in Zuidas. Daarom verwachten wij straks met de ondertunneling van de A10, toevoeging van nieuwe winkels op het station en de verbeteringen van de openbare ruimte, dat het gebied ook in de toekomst in trek blijft voor zowel kleine als grote kantoorgebruikers.”
Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?