Aantrekkelijke winkelgebieden alleen mogelijk na wijziging huurrecht winkelruimte

0

Vastgoedsector vraagt minister Kamp (EZ) om actieve rol
Aantrekkelijke winkelgebieden alleen mogelijk na wijziging huurrecht winkelruimte

De vastgoedsector wil meer maatwerk in huurcontracten met retailers. Daarom pleit de vastgoedsector voor een
grondige vernieuwing van het huurrecht winkelruimte. In een gezamenlijke brief hebben vastgoedpartijen IVBN
en Vastgoed Belang (ondersteund door NEPROM, Forumvast en VGM NL) de minister van Economische Zaken
gevraagd een actieve rol te gaan spelen om te komen tot een aanzienlijk flexibeler huurrecht winkelruimte.

Het huurrecht winkelruimte is circa 50 jaar lang niet substantieel gewijzigd, terwijl de detailhandel door
internetwinkelen en de economische crisis een metamorfose heeft ondergaan. Er ontstaan steeds grotere
verschillen tussen sterke en aantrekkelijke winkelgebieden en zwakke winkelgebieden waar de leegstand verder
toeneemt. De vastgoedsector wil met een flexibeler huurrecht meer ruimte voor innovatie en ondernemerschap
in de sector. Centraal staat het streven om het winkellandschap weer veel aantrekkelijker en afwisselender te
maken. Vastgoedeigenaren moeten investeren om hun bezit aantrekkelijk te maken voor retailers en –dus- voor
consumenten. Maar ook de retailer moet investeren in zijn formule. Het huidige (sterk de huurder
beschermende) huurrecht prikkelt echter geen van beide partijen om te investeren om tot structurele
veranderingen in het winkellandschap te komen, waarmee dat winkellandschap toekomstbestendig blijft en
bestaansrecht behoudt.

Ondernemende verhuurders kunnen nu nauwelijks sturen op de aantrekkelijkheid van het winkelgebied, terwijl
zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan de vernieuwing. Dat kunnen zij doen door vernieuwende formules
aan te trekken, waar nodig te schuiven met bepaalde huurders en te zorgen voor een optimale huurdersmix. Het
huidige huurrecht zet een rem op investeren in vernieuwing en renovatie of het meehelpen oplossen van
leegstand.

Uitgangspunt van het huurrecht winkelruimte moet worden zakelijk overleg tussen huurder en verhuurder,
waarna de onderlinge afspraken in de huurovereenkomst kunnen worden vastgelegd, zonder een procedure bij
de rechter. Er moet van worden uitgegaan dat beide partijen voldoende deskundig zijn (of zich anders hebben
laten bijstaan). Er is immers grote behoefte aan maatwerk, flexibilisering en veel meer contractvrijheid tussen
huurder en verhuurder. Investeringen in vernieuwing, zowel door de retailer als de vastgoedeigenaar, moet
worden gestimuleerd. Daarbij kunnen aan de huurder voldoende waarborgen worden verleend dat hij zijn
investering in de winkelinrichting kan blijven verrichten en voldoende tijd voor afschrijven bestaat. In de
kantorensector en in het buitenland wordt met eindigende huurcontracten gewerkt. Dat gaat goed en ook dan is
het goed mogelijk om in onderhandelingen een passende termijn te vinden.

Vanuit de vastgoedsector zijn voorstellen uitgewerkt om het huurrecht aan te passen en op een verantwoorde
wijze de transitie te kunnen maken. Deze voorstellen moeten uiteraard worden besproken met de retailsector en
de andere bij vernieuwing van de winkelsector betrokken partijen. De vastgoedsector wil die voorstellen ook
bespreken met het ministerie van EZ en van Veiligheid & Justitie.

 

http://www.vastgoedbelang.nl/files/10%20pb%20aantrekkelijke%20winkelgebieden%20alleen%20mogelijk%20na%20wijziging%20huurrec….pdf

 

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?