Logistiek rapport Cushman Wakefield brengt veranderende sector en logistieke corridors in kaart

0

Het nieuwste logistiek rapport van internationaal adviseur Cushman & Wakefield identificeert de belangrijkste nieuwe Europese transportcorridors die zich tussen nu en 2030 gaan ontwikkelen. Het rapport stelt dat de primaire distributiecorridor van Europa – de zogenoemde logistieke ´Blue Banana´ die van de Benelux tot Noord-Italië loopt – is getransformeerd naar meerdere corridors als gevolg van uitbreidingen van de EU en nieuw aangelegde snelwegen. De belangrijkste factoren die invloed hebben op de veranderingen zijn toenemende vrachtvolumes die naar verwachting de komende tien jaar met 22 procent zullen stijgen, transportkosten, tekort aan personeel en verkeerscongestie. Ook eCommerce, nieuwe technologieën en multimodale connectiviteit veroorzaken grote veranderingen net als politieke kwesties zoals een Brexit.

Nieuwbouw en grotere centra
Technologie en eCommerce hebben grote invloed op de logistieke processen binnen de distributiecentra. Zo veroorzaakt eCommerce forse retourstromen van goederen waardoor er volledige e-fulfilment centers moeten worden gehuisvest die andere eisen stellen aan de omvang, het binnenklimaat, de inbound- en outboundstromen en ook de buitenruimte met betrekking tot laden, lossen en parkeren. De technische eisen die dit stelt aan logistieke centra is een belangrijke factor in de stijgende opname van nieuwbouw. In 2018 is 55 procent van de ingebruikname gerealiseerd in nieuwe distributiecentra met een gemiddelde transactiegrootte van 13.500 m², 10 jaar geleden was de gemiddelde transactiegrootte nog 9.100 m². De totale ingebruikname is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd en in 2018 uitgekomen op een record van 2,9 miljoen vierkante meter.

Personeelstekort
Als gevolg van de enorme krapte op de arbeidsmarkt staat de logistieke sector onder druk van innovatie. Door routinematig werk te automatiseren kan in theorie het mensenwerk voor een belangrijk deel worden geautomatiseerd en gerobotiseerd. Arbeid richt zich dan vooral op het managen van complexe apparatuur en ICT-processen. Echter, te lage efficiëntie, hoge kosten voor innovatie en minimale flexibiliteit maken dat in 80 procent van de gevallen de sector menselijke arbeid vooralsnog verkiest boven automatisering en robotisering. Die strijd om personeel in logistiek vindt zowel binnen als buiten de sector plaats. Andere branches zijn veelal beter in staat om in te spelen op de wensen van de spelers op de arbeidsmarkt die bij voorkeur kiezen voor stedelijke werkomgvingen met veel voorzieningen.

Menno van Boxtel, Head of Logistics Cushman & Wakefield: “Er zijn ongelofelijk veel innovatieve toepassingen denkbaar voor de logistieke sector zoals autonoom en elektrisch rijden en robotica. En het is natuurlijk zonde dat dit potentieel onbenut blijft, zeker gezien de enorme stijging van het vrachtverkeer van en naar Nederlandse logistieke hotspots de komende 10 jaar. Congestie en vervuiling, maar ook het tekort aan personeel, kan door technologische innovaties worden aangepakt maar dat is tegelijkertijd heel moeilijk in een markt waar de marges gering zijn, flexibiliteit en efficiëntie laag en regelgeving nog steeds beperkend werkt.

Frank van der Sluys, Head of Research & Insight Cushman & Wakefield: “De dynamiek op de internationale logistieke vastgoedmarkt zal de komende jaren worden bepaald door de veranderende eisen die logistieke dienstverleners stellen als gevolg van schaarste aan personeel en toepasbaarheid van innovatie. Daarnaast blijft regelgeving een cruciale factor. Denk hierbij aan het besluit van de Europese Commissie om, ongeacht de uitkomst van Brexit, er nu al met subsidies voor te zorgen dat Cork in Ierland wordt aangesloten op de zogenaamde ‘Blue Banana’. Dit is de belangrijkste transportas van Europa die in Nederland begint.”

Kansen voor innovatie en duurzaamheid
Cushman & Wakefield signaleert dat er nog te weinig aandacht is voor duurzaamheid in de sector in termen van schonere manieren van transport. In Nederland is sinds 2010 het vrachtverkeer met 18 procent toegenomen. Naar verwachting zal het Europese vrachtverkeer de komende 10 jaar met 22 procent toenemen waardoor congestie en vervuiling een groter probleem kunnen worden. Daarnaast zorgt de toenemende druk op snelle levering van eCommerce aankopen er voor dat 75 procent van de goederen direct vanuit de mainports over de weg naar steden wordt vervoerd. Voor 70 procent van deze goederen over de weg is een alternatief transportmiddel geen optie. Dit staat echter haaks op de doelstelling van de Europese Unie die er op gericht is de drukte op wegen en de CO2-uitstoot tegen te gaan. In 2030 zou 30 procent van alle goederen die meer dan 300 kilometer afleggen dat over water of spoor moeten doen.

Het rapport laat zien dat een initiatief over langere afstand dat al wel toekomstgericht is, de Eurazië rail is. Deze maakt het mogelijk om goederen direct vanuit China per spoor naar Duisburg te vervoeren. Vanuit Duisport, de grootste binnenlandse haven ter wereld, worden goederen verder Europa in gebracht. Voor 50 procent gebeurt dat nog per vrachtwagen, maar de overige 50 procent wordt over water of spoor verder Europa in vervoerd. Hoewel nog slechts 1 procent van de in totaal ruim 200 miljoen TEU aan goederen vanuit China naar Europa via de Eurazië rail onze regio binnenkomt, is het te verwachten dat dit aandeel sterk zal stijgen doordat het voldoet aan de Europese doelstelling.

Een innovatieve oplossing voor het terugdringen van congestie kan het gebruik van autonome voertuigen zijn. Om CO2-uitstoot tegen te gaan, kunnen elektrische vrachtwagens uitkomst bieden, deze kunnen zowel kortere als langere afstanden afleggen. Daimler en Volvo verwachten in 2020 zowel met vrachtwagens te komen die gericht zijn op Urban Logistics, als met elektrische trucks die een range van 200 kilometer hebben. Er is nog een aantal knelpunten die deze initiatieven in de weg staat. Waar regelgeving het gebruik van autonome voertuigen nog niet toe staat, zijn het de hoge kosten van batterijen en het ontbreken van een goed Europees ‘oplaad-netwerk’ dat vooralsnog elektrisch rijden in de weg staat.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?