Intentieovereenkomst voor ontwikkeling De Maricken fase 2

0

Het college van B en W in gemeente De Ronde Venen heeft ingestemd met de ontwikkeling van fase 2 van woonwijk De Maricken in Wilnis. Hiertoe ondertekenden Alberta Schuurs, wethouder gemeente De Ronde Venen en marktpartijen Blauwhoed, BPD Ontwikkeling, Zondag Ontwikkeling, KlokGroep en Syntrus Achmea Real Estate & Finance op 1 februari de intentieovereenkomst. Dit is het startsein voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek.

Samen werken aan een breed gedragen gebiedsvisie voor De Maricken fase 2
Om tot een breed gedragen gebiedsvisie te komen voor fase 2 is in de intentieovereenkomst vastgelegd dat marktpartijen, de gemeenteraad en de omgeving samen onderzoeken wat het gewenste woningbouwprogramma en de stedenbouwkundige opzet is. Zo wordt het een wijk voor en door inwoners van Wilnis en omgeving. De partijen leggen alle afspraken vast in een zogenoemde Anterieure Overeenkomst. Deze dient als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de bouwplannen. Het haalbaarheidsonderzoek voor fase 2 moet eind 2019 zijn afgerond.

Gevarieerd wonen in De Maricken
De Maricken is een belangrijke aanvulling op het huidige woonaanbod in Wilnis en De Ronde Venen. Het wordt een groene wijk met een ruime variatie in woningen. In totaal staan in De Maricken straks maximaal 978 woningen, evenredig verdeeld over fase 1 en 2. Ongeveer de helft van de woningen uit fase 1 is reeds bewoond of in aanbouw. De laatste woningen van deze 1e fase worden naar verwachting in 2021 opgeleverd.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?