ING vooruitzicht bouw: 65.000 nieuwbouwwoningen in 2019

0

Stabilisatie aantal bouwvergunningen en personeelstekorten.

  • Door de economische groei investeren bedrijven weer in nieuwe bedrijfspanden en de overheid stelt meer geld beschikbaar voor de bouw van wegen.
  • Stabilisatie van het aantal bouwvergunningen en personeels- en materiaaltekorten temperen in 2019 de groei van de bouwproductie.
  • Flinke aanhoudende vraag naar bouwmaterialen laat de inkoopprijzen verder stijgen.

Stabilisatie aantal bouwvergunningen en personeels- en materiaaltekorten
Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen groeide in 2018 niet meer door gebrek aan bouwlocaties en capaciteit bij zowel gemeenten als ontwikkelaars om bouwplannen te ontwikkelen en goed te keuren. De groei van de bouwproductie komt hierdoor onder druk te staan. De hoge groei van de afgelopen jaren zorgt bovendien voor druk op de productiecapaciteit bij bouwbedrijven. Ook daar zijn flinke personeelstekorten en de levertijden van bouwmaterialen lopen op doordat toeleveranciers niet snel genoeg hun productiecapaciteit kunnen opvoeren. In november 2018 gaf 28% van de bouwbedrijven aan dat de werkzaamheden werden belemmerd door personele problemen en 15% gaf aan materialen niet op tijd te ontvangen.

Een incidentele krimp in de bouw…
In de derde kwartaal van 2018 liet de bouwproductie een opvallende krimp zien van ruim 1% ten opzichte van het kwartaal ervoor. We denken echter dat dit incidenteel is, nadat de sector daarvoor meer dan 8 kwartalen onafgebroken groei liet zien en dit ook een lichte correctie was op de sterke groei van het tweede kwartaal van 2018 van +3,6%. Aan het einde van het derde kwartaal 2018 lag het volume van de bouwproductie daardoor nog fors hoger dan aan het begin van dit jaar.

…maar bouwproductie groeit in 2019 verder.
Onze verwachting is dat de bouwproductie in 2019 verder toeneemt maar door de hierboven genoemde capaciteitsproblemen wel op een lager niveau (3,5%). In de woningbouw zijn daardoor de dubbelcijferige groeicijfers voorbij. In de utiliteitsbouw en de infrasector trekt de productie wel aan. Daar is de groei de afgelopen jaren minder uitbundig geweest en zijn er minder capaciteitsproblemen.

Effect van hogere inkoopprijzen op rendement beperkt…
Een sterk toegenomen vraag heeft de prijs van bouwmaterialen opgedreven. Hogere inkoopprijzen in combinatie met hogere (cao) lonen zetten de marges van projecten onder druk. Eerder aangenomen werken zijn daardoor soms tegen te lage inkoopprijzen van bouwmaterialen en loonkosten gecalculeerd. Dit leidt over het algemeen niet tot meer verliezen. Slechts 10% van de bouwbedrijven geeft eind 2018 aan dat ze minder winst maakten dan een kwartaal eerder. Hogere inkooprijzen zullen dus wel het rendement van projecten lager laten uitkomen dan gecalculeerd, maar zorgen er over het algemeen niet voor dat bouwbedrijven in de rode cijfers terecht komen.

…dankzij meer efficiëntie, heronderhandelingen en betere kostenspreiding.
Belangrijke redenen waarom ondanks de hogere inkoopkosten de winst op peil blijft:
-De arbeidsproductiviteit is in de periode 2014-2018 met circa 40% toegenomen (Zie ook ConTech: Bouw digitaliseert volop maar industrialiseert nauwelijks). Personeel kan doelmatiger ingezet worden door voldoende projecten. Dit biedt tegenwicht aan de hogere (uur)tarieven.
-De algemene kosten van het bouwbedrijf kunnen over een grotere omzet verdeeld worden.
-Bouwbedrijven vinden soms mogelijkheden om de afgesproken aanneemsom met de opdrachtgever te heronderhandelen.
-Het aantal langdurige bouwprojecten waarvan de prijs vooraf is vastgelegd is relatief beperkt.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?