Savills: Beperkt beleggingsproduct zorgt voor diversificatie; investeringsvolume in vastgoedmarkt blijft op pijl in 2019

0

De Nederlandse vastgoedmarkt laat een duurzaam evenwicht zien; waar 2018 lijkt af te steven op een beleggingsvolume van rond de 20 miljard, wordt voor 2019 een investeringsvolume van 17 tot 18 miljard euro verwacht. Deze stabilisatie wordt puur ingegeven door een tekort aan kwalitatief hoogwaardige beleggingsproducten. In combinatie met een positieve groeiverwachting van de Nederlandse economie, worden beleggers creatiever in type en locatie van het product. Dit blijkt uit het vandaag door internationaal vastgoedadviseur Savills gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Dutch Market in Minutes – The future of Dutch real estate: On track towards a new reality’.

Vergaande spreiding en variatie in Nederlands beleggingslandschap
Opvallend is dat het investeringsvolume buiten de Randstad de afgelopen jaren substantieel is toegenomen; van 36% in 2016 naar 47% in 2018. Deze groei gaat gepaard met een daling van investeringen in de G6 (-10%) en de Randstad (-1%) en wordt veroorzaakt door het gebrek aan geschikt aanbod. Naast spreiding qua locatie, zijn beleggers in vergelijking met 10 jaar geleden ook meer divers gaan beleggen. Zo is het woningsegment in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld naar een aandeel van 33% in 2018 en is het aandeel van beleggingen in winkels fors gedaald van 40% naar 11%. De kantorenmarkt is hierin de stabiele factor en maakt nog steeds bijna een derde deel uit van het totaal.

Daarnaast is de gemiddelde omvang van vastgoedbeleggingen in het afgelopen jaar met 6% afgenomen. De voornaamste reden hiervan is een sterke afname van het aantal portefeuilletransacties van substantiële omvang. Sinds twee jaar is een kentering te zien en groeit het aandeel single asset deals ten koste van het aandeel portefeuilles. Het beperkte aanbod van portefeuilles ligt ten grondslag aan deze trendbreuk.

Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills: “Naar verwachting zal de vraag naar een goed beleggingsproduct in de komende periode aanhouden. Huurgroei en een duurzame groeiverwachting van de economie houden de Nederlandse vastgoedmarkt interessant voor beleggers. Daarnaast doet inflatie haar werk; vastgoed is traditioneel gezien een ideale beleggingscategorie om te dienen als ‘inflatiehedge’. Ingegeven door de inflatieverwachting gaat dit ook in 2019 het geval zijn.”

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?