Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen fuseren en worden samen Krijtland Wonen

0

Op 1 januari 2019 fuseren woningstichting Vaals en woningstichting Gulpen. De nieuwe organisatie krijgt de naam Krijtland Wonen. Na goedkeuring door beide Raden van Commissarissen en instemming van de huurdersorganisaties De Hoogste Top te Vaals en Huurdersvereniging Gulpen hebben ook gemeente Vaals en gemeente Gulpen-Wittem een zienswijze afgegeven. Daarnaast is de instemming van de minister ontvangen.

Woningstichting Vaals bezit 1845 verhuureenheden in o.a. Vaals, Vijlen en Lemiers. Woningstichting Gulpen bezit 554 verhuureenheden in Gulpen en Reijmerstok. Na de fusie heeft Krijtland Wonen een bezit van 2399 verhuureenheden.

Door de fusie ontstaat een slagvaardige woningstichting, die een goed contact met haar huurders, woningzoekenden en netwerkpartners belangrijk vindt en die uitvoering kan geven aan de toekomstige maatschappelijke en volkshuisvestelijke taken in de gemeenten Vaals, de gemeente Gulpen-Wittem en de regio Heuvelland als zodanig.

Het hoofdkantoor van Krijtland Wonen bevindt zich in het huidige pand van Woningstichting Vaals, In ’t Oord 18 te Vaals. Ook het huidige kantoor van Woningstichting Gulpen, Deken Schneidersstraat 15 te Gulpen, blijft in gebruik. Beide kantoren kunnen bezocht worden, maar als postadres geldt vanaf 1 januari as.: In ’t Oord 18, 6291 VP VAALS.

 

https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/5112b3bc72d80050/original/20181205-Persbericht-Woningstichting-Vaals-en-Woningstichting-Gulpen-fuseren-en-worden-samen-Krijtland-Wonen.pdf

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?