Savills: Minister Klimaat en Duurzaamheid nodig voor transitie 100% hernieuwbare energie

0

Op dit moment is slechts 14% van de totale energieopwekking in Nederland afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Volgens de Klimaatwet moet dit aandeel in 2050 100% zijn. Nederland loopt in deze transitie ver achter op andere Europese landen. Om de ambitieuze doelstellingen te behalen is een duidelijke versnelling in de transitie naar hernieuwbare energie nodig; kapitaal en beleid is hierin essentieel. Bij beleggers is er voldoende interesse en kapitaal beschikbaar om te investeren in alternatieve energiebronnen, waaronder zonneparken. Echter, om daadwerkelijk de transitie te maken, moet het onderwerp prioriteit krijgen op de overheidsagenda. Savills pleit daarom voor een allesomvattend deltaplan met een Minister voor Klimaat en Duurzaamheid aan het roer. Dit blijkt uit het vandaag door internationaal vastgoedadviseur Savills gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Spotlight Renewable Energy – Zonneparken’.

Janine de Ruiter, Senior Consultant Renewable Energy bij Savills: “Of de groei binnen de duurzame energiesector zal doorzetten of niet, is voor ons geen vraag. De wil van de politiek en de markt is er en bovendien zien wij dat de beleggingsmarkt voor zonneparken volwassener en daarmee interessanter is geworden voor investeerders. Wel zijn er de nodige uitdagingen. Zo zal er op tijd geïnvesteerd moeten worden in grootschalige energietransitie-ontwikkelingen, zoals investeringen in de capaciteitsuitbreiding op het elektriciteitsnetwerk, om de toename aan alternatieve energiebronnen aan te kunnen. Maar net zo belangrijk is dat lokale overheden met grotere snelheid beleid moeten maken om versneld vergunningaanvragen te kunnen behandelen. Om dit voor elkaar te krijgen is een vergaande focus nodig. Deze focus wordt alleen bereikt door een deltaplan; een duidelijk langetermijnbeleid en samenwerking tussen alle partijen: agrariërs, landelijke- en regionale overheden, netbeheerders en investeerders. Bovendien pleiten wij voor een Minister voor Klimaat en Duurzaamheid die het voortouw neemt en een dergelijk deltaplan gaat trekken.”

Zonneparkmarkt voor beleggers verre van verzadigd
Uit het onderzoeksrapport van Savills blijkt tevens dat de Nederlandse beleggingsmarkt voor zonneparken duidelijk tekenen van volwassenheid begint te vertonen. Wereldwijd is er een sterke stijging van investeringen in zonneparken te zien; een stijging van 18% in 2017 ten opzichte van een jaar eerder. Het volwassen karakter uit zich tevens in de schaalvergroting van zonnepark ontwikkelingen en in het feit dat er voor het eerst in Nederland zonnepark ontwikkelingen worden verkocht aan beleggers; voorheen investeerden partijen in de ontwikkeling en hielden ze deze in hun eigen portefeuille. De groeitrend heeft zich in 2018 doorgezet en naar verwachting neemt het investeringsvolume in de komende jaren alleen maar verder toe, met name door afnemende risico’s. Zo kunnen investeerders in ieder geval tot en met 2025 aanspraak maken op de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en heeft de Nederlandse overheid zich met de Klimaatwet vastgelegd op energieneutraliteit in 2050. Daarnaast kunnen investeerders rekenen op een alsmaar hoger rendement per vierkante meter zonnepaneel dankzij continue technologische verbeteringen in de sector.

Schaalvergroting
Records worden niet alleen verbroken qua opgewekt vermogen per vierkante meter, maar ook qua omvang per zonnepark. Een goed voorbeeld van deze schaalvergroting is de ontwikkeling van het grootste zonnepark van Nederland in Vlagtwedde. Deze ontwikkeling komt tot stand door een samenwerking tussen het Britse Solarcentury en het Nederlandse Powerfield. Ook andere investeerders timmeren flink aan de weg. Zo heeft de Deense investeerder in duurzame energie Obton aangegeven de komende jaren € 100 mln op jaarbasis te gaan investeren in Nederlandse zonnestroom projecten.

“Met de huidige pijplijn aan projecten staat het buiten kijf dat de sector van grootschalige zonnestroom in de komende jaren zal groeien. Door consistent beleid in combinatie met de al aanwezige beleggingsinteresse kan een win-win situatie ontstaan. Doelstellingen kunnen namelijk sneller worden gerealiseerd door het beschikbare kapitaal. Tegelijkertijd wordt door krachtiger beleid deze sector nog interessanter voor beleggers”, aldus de Ruiter.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?