NHG hypotheek in trek bij startende zzp’ers

0

Iedere dag kopen minstens één tot twee startende zzp’ers een woning, dankzij de introductie van de Inkomensverklaring zzp’ers. In december 2016 introduceerde NHG de inkomensverklaring zzp’ers, waarmee zelfstandigen al na één jaar in aanmerking komen voor een hypotheek met NHG, in plaats van na drie jaar. Vooral zelfstandigen jonger dan 35 jaar maken van de mogelijkheid bij NHG gebruik.

Onafhankelijke rekenexperts bepalen op basis van zaken als de perspectieven in de branche, het arbeidsverleden en inkomsten uit het lopende jaar het toetsinkomen van een zelfstandige. De verruiming van de mogelijkheden is voor startende zzp’ers die een woning willen kopen een verademing. Uit gegevens van NHG blijkt dat maar liefst 75% van de zelfstandigen die via de Inkomensverklaring een koopwoning aanschaften jonger zijn dan 35 jaar. Van de duizend startende zzp’ers die de afgelopen twee jaar een hypotheek met NHG afsloten, zijn werknemers in de bouw aanzienlijk oververtegenwoordigd. Ruim 33% werkt in de bouw, terwijl dat landelijk maar 10,2% van de zzp’ers is. In de adviesbranche zijn zzp’ers met een hypotheek met NHG juist ondervertegenwoordigd. Maar liefst 75% van de afgesloten hypotheken behoort toe aan mannelijke zzp’ers en slechts 25% aan vrouwelijke zelfstandigen.

Gezonde situatie
De startende zzp’ers hebben gemiddeld een iets duurdere woning gekocht dan de overige NHG klanten: € 201.788 om € 191.505. De gemiddelde loan to value (LTV: leninghoogte ten opzichte van de waarde van de woning) is met 96,9% vergelijkbaar met de NHG portefeuille (94,7%). De gemiddelde loan to income (LTI: leninghoogte in vergelijking met het inkomen) is met 3,9 vergelijkbaar met de NHG portefeuille (3,7 gemiddeld). Startende zzp’ers investeren echter vaker in energiebesparende voorzieningen: 5,4% om 3,0%.

Uit de cijfers blijkt dat startende zzp’ers een gemiddeld inkomen hebben van €27.051 per jaar[1]. Daarnaast hebben ze ongeveer een jaarinkomen achter de hand om eventuele financiële problemen op te vangen. De belangrijkste ratio’s (solvabiliteit en liquiditeit) liggen ver boven het minimaal geëiste niveau. Ook heeft het overgrote merendeel van de startende zzp’ers een partner met inkomen (75%). Op basis van de cijfers valt dan ook voorzichtig te concluderen dat de startende zzp’er die een hypotheek met NHG heeft afgesloten in een financieel gezonde situatie verkeert.

Knelpunten
Nederland telt zo’n 1 miljoen zzp’ers. Toch lopen zzp’ers nog steeds tegen andere zaken aan bij het aanvragen en afsluiten van een hypotheek dan ‘reguliere’ werknemers met een vast contract of intentieverklaring. Uit recent onderzoek van Vereniging Eigen Huis bleek opnieuw dat zzp’ers vaak onder op de stapel belanden bij de hypotheekadviseur, omdat het onregelmatige inkomen van zzp’ers als risicovol wordt bestempeld. Deze knelpunten zorgen ervoor dat het proces en de mogelijkheden voor zzp’ers anders zijn dan bij werknemers. NHG vindt dat toegang tot een eigen woning niet zou moeten afhangen van de contractvorm waarin iemand werk verricht. Voor zzp’ers vergt dat maatwerk wat betreft de hypotheek en de behandeling daarvan.

Carla Muters, bestuurder NHG: “De tijden zijn veranderd en zzp’ers zijn niet per definitie risicovoller dan werknemers. Daarom is het vreemd dat ze in regel wel als zodanig behandeld worden en ontwikkelden we een methode om het inkomen van zzp’ers op verantwoorde wijze te bepalen. Dit kan resulteren in een hypotheek met NHG, al wordt de methode inmiddels ook al breder toegepast. Door onze inzichten te delen, hopen we dat zzp’ers beter geholpen kunnen worden. Een zzp’er wijkt af van het standaard model. Dit betekent niet dat je ze onder op de stapel moet leggen, maar dat er meer maatwerk nodig is. Daar zorgt de inkomensverklaring voor zzp’ers en andere ondernemersvormen voor.”

Meer weten? In dit whitepaper deelt NHG alle inzichten over deze relatief nieuwe groep kopers.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?