Agrarische gronden IJsselmeerpolders gegund

0

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft 23 kavels in de IJsselmeerpolders gegund. Daarvoor bood het eerder 686 hectare agrarische grond in geliberaliseerde pacht aan en is de hoogte van de pachtprijs niet meer bepaald door het Pachtprijzenbesluit. Hiermee streeft het Rijksvastgoedbedrijf naar meer transparantie en marktwerking.

n totaal waren er in de IJsselmeerpolders 26 kavels beschikbaar in geliberaliseerde pacht. De uitgifteduur is per kavel verschillend en varieert van twee tot zes jaar. Van de 26 beschikbare kavels zijn er twee kavels, door het ontbreken van geldige biedingen, opnieuw aangeboden in een tweede openbare procedure via Biedboek.nl. Die worden later dit jaar gegund. Een derde kavel, waar geen biedingen op zijn ontvangen, is teruggetrokken.

Ook voor 2019 staat er een openbare inschrijving gepland voor de IJsselmeerpolders. Daarnaast zal het Rijksvastgoedbedrijf andere vrijgekomen gronden buiten de IJsselmeerpolders via een openbare procedure aanbieden op Biedboek.nl. Een voorbeeld hiervan is een aantal kavels nabij Philippine (Zeeland).

 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2018/11/21/agrarische-gronden-ijsselmeerpolders-gegund

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?