JLL: Wonen toch veelal goed betaalbaar in Nederland

0

Op verreweg de meeste locaties in Nederland zijn zowel huur- als koopwoningen goed te betalen. Maar huizenjagers in Amsterdam hebben te maken met de slechtst betaalbare woningmarkt in ons land. Op de meeste locaties is huren qua betaalbaarheid aantrekkelijker dan kopen.

Dit blijkt uit een diepgaande analyse van vastgoedadviseur JLL, waarin op wijkniveau is gekeken naar de betaalbaarheid van zowel huur- als koopwoningen voor inwoners van die betreffende wijk. De meest opvallende resultaten uit het onderzoek:

• In 70% van alle wijken zijn de koopwoningen betaalbaar, voor huurwoningen is dat zelfs 85%;
• In 95% van de wijken zijn huurders qua betaalbaarheid beter uit dan kopers;
• Lokale overheden kunnen via hun grondprijsbeleid veel doen om de betaalbaarheid niet verder te laten verslechteren.

Koopwoningen
Hoewel de media de laatste tijd vaak berichten over onbetaalbare koopwoningen, komt JLL tot de conclusie dat – wanneer gekeken wordt naar het gemiddelde huishoudensinkomen op wijkniveau – ruim 70% van alle wijken in Nederland nog altijd over een betaalbare*1 koopwoningmarkt beschikt.

De verschillen tussen wijken zijn echter groot. De best betaalbare wijken en gemeenten liggen aan de randen van Nederland, terwijl een groot deel van de Randstad en Noord-Brabant gekenmerkt wordt door een slechte betaalbaarheid. De vijf wijken met de slechtste betaalbaarheid liggen in Amsterdam, terwijl de best betaalbare wijken terug te vinden zijn in Hulst, Terneuzen en Noord-Beveland.

*1 Onder betaalbaar wordt verstaan dat transactieprijzen van woningen gemiddeld niet hoger zijn dan 4,5 keer het gemiddelde jaarinkomen in een wijk. Dit bedrag komt overeen met de maximale hoogte van de hypothecaire lening die kopers kunnen afsluiten.

 

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?