Deloitte: Aanhoudende krapte op de Nederlandse woningmarkt

0

Ondanks dat er meer dan 62.000 woningen in 2017 zijn toegevoegd aan de Nederlandse woningmarkt zijn de huur- en vastgoedprijzen, net zoals in veel andere landen in Europa, wederom aanzienlijk gestegen.

Betaalbaarheid
Een van de belangrijkste conclusies uit de zevende editie van de Deloitte Property Index is dat de betaalbaarheid van een woning in Nederland enigszins is verslechterd. Waar men een jaar geleden gemiddeld 4.4 bruto jaarsalarissen nodig had om een standaard woning van 70 m² te kopen is dit in één jaar tijd gestegen naar 5.8 bruto jaarsalarissen. Desondanks zijn woningen in Nederland nog steeds relatief goed betaalbaar ten opzichte van andere landen in Europa. In Tsjechië heeft men bijvoorbeeld gemiddeld 11.3 bruto jaarsalarissen nodig om dezelfde standaard woning van 70 m² te verkrijgen. Het laagste gemiddelde aantal bruto jaarsalarissen zijn benodigd in België (3.7x), Denemarken (4.3x) en Duitsland (5.0x).

Nieuw gerealiseerde woningen
Het gemiddeld aantal nieuw gerealiseerde woningen in Europa is ten opzichte van de zesde Deloitte Property Index amper gestegen. Net als een jaar geleden zijn er ongeveer 3.2 woningen per 1.000 inwoners bijgekomen. Het gemiddeld aantal nieuw gerealiseerde woningen is in Nederland het afgelopen jaar wel gestegen van 3.2 naar 3.6 woningen per 1.000 inwoners. Vertaald in absolute getallen zijn dit meer dan 62.000 woningen die in 2017 zijn toegevoegd aan de Nederlandse woningmarkt. Ondanks dat dit het hoogst aantal nieuw gerealiseerde woningen is sinds 2009 is het niet voldoende om het huidige tekort op de Nederlandse woningmarkt op te lossen. Een positieve ontwikkeling is dat het aantal geïnitieerde woningen in Nederland het afgelopen jaar ook is gestegen van 3.6 naar 4.0 woningen per 1.000 inwoners. Ter vergelijking: in de nasleep van de crisis in 2013 daalde het aantal geïnitieerde woningen in Nederland naar 1.55 woningen per 1.000 inwoners.

Voorraad
Het gemiddeld aantal woningen per 1.000 inwoners is in Europa afgelopen jaar met ongeveer 0,6% gestegen van 486,6 naar 489,4 woningen per 1.000 inwoners. Nederland ligt met 450,5 woningen per 1.000 inwoners onder het Europees gemiddelde. De hoogste intensiteit vinden we in Spanje (ca. 550 woningen per 1.000 inwoners), Frankrijk (ca. 518 woningen per 1.000 inwoners) en Duitsland (ca. 507 woningen per 1.000 inwoners). Ondanks dat het aantal woningen in Polen ieder jaar sterk toeneemt heeft het land relatief gezien de laagste woningvoorraad met ca. 376 woningen per 1.000 inwoners.

Huizenprijzen
Opnieuw liggen de huizenprijzen in West Europa substantieel hoger dan de huizenprijzen in Centraal en Oost Europa. Nederland ligt met een gemiddelde prijs van €2.306 per m² in de Europese middenmoot. De goedkoopste woningen zijn gelegen in Hongarije (€1.164 per m²) en Polen (€1.321 per m²). Ondanks een waardedaling van de Britse Pond zijn de duurste woningen nog steeds te vinden in het Verenigd Koninkrijk (€4.397 per m²). Opmerkelijk is de gemiddelde biedprijs in Duitsland die het afgelopen jaar is gestegen met een imposante 9,6%. London en Parijs waren opnieuw de duurste steden binnen Europa.

Prijsontwikkeling
Nederlandse huizenprijzen lieten in 2017 een positieve waardeontwikkeling zien van gemiddeld bijna 8%. In steden als Rotterdam (11,1%), Amsterdam (13,6%) en Den Haag (17,6%) steeg de gemiddelde transactieprijs afgelopen jaar nog harder dan het landelijk gemiddelde. Voor starters blijft het moeilijk om een betaalbare woning te bemachtigen. In Q4 2017 werden er ongeveer 36% minder woningen aangeboden dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?