Nederland in 2030 koploper op het gebied van flexibel werken in Europa

0

• In 2030 bijna een op de acht banen in Nederland gerelateerd aan flexibel werken, na de VS het hoogste percentage wereldwijd
• Nederland koploper in Europa op het gebied van procentuele bijdrage flexibel werken aan bruto toegevoegde waarde van de economie
• Flexibel werken zorgt voor 35% minder reistijd voor werknemer

Amsterdam, 17 oktober 2018, Wanneer de groei van het flexibele werken in ons land zich op dezelfde wijze blijft ontwikkelen als afgelopen jaren, is Nederland in 2030 koploper op het gebied van flexibel werken in Europa. Maar liefst 12,3% van de banen zal worden ingevuld door middel van het flexibel inzetten van de werktijd of -plek, een toename van maar liefst 64% ten opzichte van 2017. Daarmee streeft Nederland landen als Polen en de UK voorbij die nu nog flexibeler werken dan Nederland. Wereldwijd prijkt alleen de VS hoger op dit lijstje (13,4%). Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onafhankelijke economen in zestien landen* in opdracht van Regus.

Development Economics, dat het onderzoek in juli 2018 heeft uitgevoerd, concludeert dat in 2030 wereldwijd 8%-13% van de banen wordt ingevuld middels flexibel werken. Het hoge percentage in Nederland wordt mede ingegeven door het relatief hoge aantal banen in onze kenniseconomie. Consultants, ICT-professionals en communicatiespecialisten kunnen makkelijker flexibel werken en krijgen hier ook meer de ruimte voor van hun werkgever. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, waar flexibel werken in 2030 slechts 9,6% van de totaal beschikbare banen betreft door een relatief hoog aandeel van de productiesector.

Groei bruto toegevoegde waarde flexibel werken tot 2030 grootst in Nederland
De groei van het flexibele werken heeft eveneens grote gevolgen voor de bruto toegevoegde waarde in ons land. Het directe gevolg van flexibel werken zal in iets minder dan vijftien jaar met 85% toenemen tot een bedrag van bijna 158 miljard dollar en laat daarmee de grootste groei zien in Europa. In 2017 was het directe effect van flexibel werken in Nederland op de bruto toegevoegde waarde nog zo’n 85 miljard dollar, wat gelijk staat aan 10.3% van de bruto toegevoegde waarde. Wereldwijd laat China met 154% de grootste toename zien gevolgd door India (116%) en de VS (96%).

Toename flexibel werken heeft positieve impact op tevredenheid werknemer
Het onderzoek laat zien dat mensen die flexibel werken tevredener zijn met hun werk. Werknemers die flexibel werken zijn twee keer zo tevreden met hun werk als werknemers in dezelfde branche die in een traditionele werkomgeving werken. Hun fysieke en mentale gesteldheid verbetert en ze zijn productiever. Verschillende studies laten zien dat de gemiddelde productiviteit van een werknemer toeneemt met 13%-16%, zo concludeert Development Economics. Daarnaast neemt het woon- werkverkeer zeer sterk af. Alleen al in Nederland is de verwachting dat in 2030 een besparing van meer dan 30 miljoen uur per jaar kan worden gemaakt. Dit komt neer op een besparing van 35% per week voor een flexibele werknemer.

Flexibel werken biedt meer mogelijkheden voor vrouwen en gehandicapten
Flexibel werken biedt ook betere mogelijkheden voor vrouwen en gehandicapten om deel te nemen aan het arbeidsproces. Flexibel werken biedt vrouwen mogelijkheden tot een betere werk-privébalans. Gehandicapten kunnen door de technologische ontwikkelingen meer vanuit huis werken. De verwachting in Nederland is dat in 2030 door flexibel werken meer dan de helft (51%) van alle gecreëerde banen ingevuld zal worden door vrouwen. Dit staat gelijk aan bijna 200.000 banen.

Annelou de Groot, Board Regus Nederland, zegt: “Flexibel werken is booming. Dit onafhankelijke onderzoek laat zien hoe ver wij voorop lopen in Nederland op het gebied van flexibel werken en welke voordelen hieraan verbonden zijn. We hopen dat organisaties de kans grijpen om onderdeel te worden van deze ‘workplace revolution’ en wereldwijd flexibele werkplekken blijven aanbieden aan hun werknemers.”

Steve Lucas van Development Economics en auteur van het onderzoek, zegt: “Dit onderzoek toont aan dat flexibel werken een significante bijdrage levert aan de samenleving, van privétijd teruggeven aan mensen tot de groei van de economie door het creëren van banen en een verhoogde productiviteit. Deze voorspellingen laten zien dat flexibel werken een sterke kracht in de economie is. Bedrijven en werknemers doen er goed aan dit in de komende jaren te implementeren.”

UITGAVEOPMERKINGEN

*In deze studie van Regus wordt de socio-economische impact van flexibel werken onderzocht in zestien landen: Australië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, India, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Singapore, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland.

Uit het onderzoek blijkt het volgende:
• Flexibel werken draagt € 860 biljoen bij aan de economieën van zestien landen in 2030: dit is meer dan het BBP van Japan en Duitsland samen.
o In 2030 ziet de VS mogelijk een economische groei tot wel € 3,9 miljoen op jaarbasis door flexibel werken. Dit is meer dan 20% van het huidige BBP en meer dan het huidige BBP van Duitsland.
o Het aandeel van flexibel werken in China blijft relatief klein, maar de groei in economische uitvoer is het grootst: tot wel 193%, vergeleken met 2017, in 2030. Dit zou gelijk staan aan een enorme boost van € 1,21 biljoen.
• Flexibel werken kan in 2030 meer dan 3,5 miljard uur in woon-werkverkeer hebben bespaard in zestien landen.
o Als meer mensen in de VS flexibel werken, kan bijna 960 miljoen uur worden bespaard. Dat staat gelijk aan bijna één extra vrije dag voor iedere werknemer in de VS.
o China heeft het grootste potentieel voor tijdsbesparing, met een vermindering van reistijd van wel 1,4 miljard uur door flexibel werken.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?