Nieuwe hofjeswoningen in oude kern Noordwijk Binnen

0

NWS en Van Rhijn Bouw zetten handtekeningen onder overeenkomst.

Een bijzonder project op een mooie plek. In het hart van Noordwijk Binnen wordt een hofje gebouwd met 13 sociale huurwoningen. De Noordwijkse Woningstichting (NWS) en aannemer Van Rhijn Bouw zetten gezamenlijk de schouders onder de herinrichting van een voormalig tuinbouwgebied aan de Albertus van Velsenstraat. Het plan omvat ook de bouw van 4 vrije sectorwoningen.

Directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS en directeur Jan van Duijn van Van Rhijn Bouw hebben hun handtekening gezet onder de koop-aannemingsovereenkomst. Ook de grond is inmiddels aan de woningcorporatie overgedragen. Dat wil niet zeggen dat de bouw al helemaal in kannen en kruiken is. Het voornemen is om aan het eind van deze maand een inspraakavond te organiseren waar omwonenden en andere betrokkenen op de hoogte worden gesteld van de plannen. Ook zal er dan ruim aandacht worden besteed aan de invloed die het beoogde bouwplan heeft op het verkeer en het parkeren in de wijk. Daarna volgt nog de procedure voor de omgevingsvergunning. De grond voor het bouwplan heeft al de bestemming wonen.

Het nieuwe hofje ligt op een steenworp afstand van een andere parel uit het bezit van de Noordwijkse Woningstichting: het Wilhelminahofje. Om ook bij de naamgeving deze lijn door te trekken, heet het nieuwe bouwplan ‘Julianahofje’.

Beide initiatiefnemers spreken de hoop uit dat er in de loop van 2019 kan worden begonnen met de bouw, zodat de woningen in 2020 kunnen worden opgeleverd. Directeur Van Duijn van de NWS prijst zich gelukkig met de samenwerking met Van Rhijn Bouw. “Op zo’n mooie plek in de dorpskern is het voor een woningstichting bijzonder moeilijk om zelfstandig een project voor sociale huur van de grond te krijgen. De kosten zijn al snel te hoog. Door een financiële bijdrage van de gemeente Noordwijk uit de bestemmingsreserve sociale woningbouw en de mogelijkheid voor de aannemer om hier ook vrije sectorwoningen te realiseren, is het toch gelukt.”

Zoals alle nieuwbouw van de Noordwijkse Woningstichting worden ook deze hofjeswoningen gasloos en Bijna-Energieneutraal (BENG). Voor de NWS betekent dat een extra investering in duurzaamheid en voor de toekomstige bewoners zeer lage energielasten. Er wordt naar gestreefd om onder de grens van de huurtoeslag te blijven: dat betekent een huur van onder de 600 euro. Het ontwerp van architectenbureau INENI heeft niet de klassieke carrévorm van het hofje. De 13 woningen worden gebouwd in twee rijtjes met een gezamenlijke binnentuin. De stijl van het ontwerp kan wel als klassiek worden omschreven.

De hofjeswoningen worden gebouwd in twee lagen: badkamer en slaapkamer bevinden zich op de eerste verdieping. Ze zijn dus niet geschikt voor bewoners die slecht ter been zijn. De doelgroep bestaat uit 1- of 2 persoonshuishoudens met een smalle beurs.

 

https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/6c56841b69a4fdda/original/2018-09-06-Persbericht-Nieuwe-hofjeswoningen-in-oude-kern-Noordwijk-Binnen.pdf

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?