Intentieovereenkomst voor ontwikkeling deel Groningse Eemskanaalzone getekend

0

Vastgoed- en gebiedsontwikkelaar VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en de woningbouwcorporaties Lefier en Nijestee hebben vandaag samen met de Gemeente Groningen een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een onderdeel van de Eemskanaalzone te Groningen. De partijen hebben het voornemen hun grondposities bijeen te brengen zodat een hoogwaardige woningbouw-ontwikkeling van het gebied kan worden gerealiseerd. Het gaat om het deelgebied direct oostelijk van het Balkgat aan de noordzijde van het Eemskanaal.

De locatie aan de oostkant van de stad is ruim 4,5 hectare groot en vormt door de ligging aan het Eemskanaal de schakel tussen het centrum van Groningen en Meerstad. Het gebied krijgt, zeker vlakbij de binnenstad, een hoog-stedelijk karakter en moet als belangrijk nieuw deel van de stad een aantrekkelijke verbinding vormen tussen het centrum en Meerstad. De intentieovereenkomst die nu is getekend, vormt het feitelijke startpunt voor de bouw van vooral heel veel woningen met hier en daar buurtgerelateerde functies in de plint. De ontwikkeling start aan de westzijde van de Eemskanaalzone. De overige locaties in de Eemskanaalzone zullen later stapsgewijs ontwikkeld worden. Zo beschouwd ontstaat een nieuw stadsdeel, een stad aan het water. Binnen een periode van tien jaar zal daarmee ook Meerstad een logisch onderdeel van de stad gaan worden.

Stad aan het water
Op dit moment is een groot deel van het gebied nog in gebruik als verouderd industrie- en bedrijventerrein. De locatie zal zich ontwikkelen tot een aantrekkelijk woongebied waar diverse woningtypes gerealiseerd zullen worden. Daarnaast is er de ambitie om van het Eemskanaal en de openbare ruimte rondom een aantrekkelijke verblijfsplek te maken: beter zichtbaar en beleefbaar. Met de visie Eemskanaalzone, Stad aan het water (2018) heeft de gemeente Groningen de eerdere visie uit 2006 geactualiseerd. De herijkte visie is afgestemd op de omgevingsvisie Next City en de gewenste verankering van Meerstad aan Groningen. De ondertekening van de intentieovereenkomst vormt het startschot voor de stedenbouwkundige uitwerking en de planologische procedures. De bouw van de eerste woningen op deze deellocatie vlakbij het Balkgat zal naar verwachting binnen enkele jaren starten.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?