Investeringen in studenthuisvesting stijgen in Europa met 29 procent

0

In 2017 is er in Europa voor circa EUR 13,6 miljard geïnvesteerd in studentenhuisvesting, een toename van 29 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit het nieuwste beleggingsrapport Student Accomodation Guide van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.

Als gevolg van demografische verschuivingen en de wereldwijde vermogensverdeling, stijgt de vraag naar hoogopgeleiden nog steeds in hoog tempo. Hierdoor neemt niet alleen het aantal studenten sterk toe – in de OESO-landen is inmiddels 43 procent van alle 25 tot 34-jarigen hoger opgeleid – maar ook worden onderwijsinstellingen steeds internationaler. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat de ontwikkeling van en investering in studentenhuisvesting een volwassen beleggingscategorie geworden. De aanhoudende vraag en de stabiliteit van dit product hebben er alleen al in de afgelopen 18 maanden toe geleid dat een groot aantal internationale beleggers in dit segment is gestapt waaronder Brookfield, GIC, Allianz, BVK en bijvoorbeeld Harrison Street.

Nederland
Naast het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje staat ook Nederland in de top 20 bestemmingen voor internationale studenten die in het buitenland gaan studeren. Nederland telt circa 662.000 fulltime studenten waarvan meer dan de helft uitwonend is. De voorraad van studentenkamers in Nederland telt ongeveer 365.000 studentenkamers met een huur variërend van EUR 60 tot EUR 250 per week. Traditioneel wordt de Nederlandse markt voor studentenhuisvesting gedomineerd door non-profit organisaties zoals DUWO en SSH. Beperkende wetgeving heeft de entree van particuliere initiatieven lang tegengehouden maar de laatste jaren zijn er creatieve initiatieven en concepten ontwikkeld waarmee marktpartijen een belangrijke portefeuille hebben kunnen opbouwen. Voorbeelden hiervan zijn ontwikkelaars zoals The Student Hotel, Camelot Europe, Xior, IC Netherlands en bijvoorbeeld Greystar.

Huurprijzen
De gemiddelde huurprijzen voor studentenkamers zijn in het studiejaar 2016-2017 licht gestegen ten opzichte van het studiejaar 2015-2016 terwijl in 2016-2017 de gemiddelde huurprijzen voor zelfstandige woonruimten voor studenten licht gedaald zijn, zo blijkt uit de Landelijk Monitor Studentenhuisvesting van 2017. Per stad zijn er aanzienlijke verschillen in huurprijzen waarbij de huurprijzen in Amsterdam de gemiddelde huurprijzen met €31 per m2 het hoogst zijn*.

Een ander manier om naar de betaalbaarheid te kijken is de woonquote, hierbij worden de kosten voor huisvesting gedeeld door het inkomen van de student. Voor onzelfstandige eenheden bedraagt de gemiddelde woonquote 43 procent en voor een zelfstandige woonruimte zelfs 55 procent. De verschillen tussen de woonquote per stad zijn kleiner dan voor de woonlasten omdat studenten doorgaans hun inkomenspatroon aanpassen aan hun woonlasten.

Ontwikkelingspijplijn
In de steden Amsterdam, Utrecht en Rotterdam is een ontwikkelingspijplijn van respectievelijk circa 4.600, 4.200 en 1.500 eenheden tot en met 2021. Dit betreft zowel complexen voor studentenhuisvesting als woningen voor young professionals. De grootste projecten in Amsterdam worden ontwikkeld door investeerder, operator en co-ontwikkelaar Greystar. Campus Diemen Zuid (941 studentenwoningen) is door hen in 2015 aangekocht en wordt uitgebreid met 78 woningen. Daarnaast is Greystar een omvangrijke porfolio in de Randstad aan het ontwikkelen voor ´21st century urban living´ onder het merk OurDomain. Naast Campus Diemen Zuid worden nog eens 696 appartementen ontwikkeld voor young professionals en Greystar heeft opdracht gegeven aan Blauwhoed voor een gebiedsontwikkeling van 1559 appartementen aan station Holendrecht in Amsterdam Zuidoost; 950 studio’s zijn bedoeld voor studenten. In Rotterdam is de planvoorraad voor studentencomplexen gering, momenteel wordt in opdracht van Greystar een complex ontwikkeld aan de Blaak. Dit complex bestaat uit circa 612 eenheden en is een mix gericht op studenten en professionals. Naar verwachting zal de oplevering hiervan plaatsvinden in 2020. In Utrecht vinden de grootste ontwikkelingen plaats in Overvecht en aan de Archimedeslaan. IC Netherlands is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het complex ‘Op Dreef’ met 629 studentenwoningen nabij winkelcentrum Overvecht. Aprisco ontwikkelt circa 1.600 studentenwoningen en woningen voor young professionals aan de Archimedeslaan, naar verwachting worden deze woningen in 2021 opgeleverd.

Outlook
In termen van exploitatie is een studentencomplex intensiever dan een regulier wooncomplex vanwege de vele mutaties binnen een complex, intensiever beheer, aanvullende services en de eisen die door de doelgroep worden gesteld aan de aantrekkelijkheid van het concept. Studentenhuisvesting als beleggingscategorie vergt dan ook veel creativiteit. Een belangrijk deel van de waarde wordt gecreëerd door het product en door de operator. Dit brengt onzekerheden met zich mee maar ook kansen omdat er op veel plekken in Nederland een kwalitatieve mismatch is tussen vraag en aanbod. Zo is er in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht nog steeds een tekort aan kwalitatief goede studentenhuisvesting en is de vraag naar zelfstandige studenteneenheden nog altijd hoog in steden zoals Delft, Groningen, Eindhoven en Maastricht.

* Dit is een gemiddelde huurprijs inclusief bijkomende kosten en na aftrek van huurtoeslag.

 

http://www.cushmanwakefield.nl/nl-nl/news/2018/06/investeringen-in-studenthuisvesting-stijgen-in-europa-met-29-procent

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?