Nieuwe model Koopovereenkomsten Agrarisch bedrijf en Cultuurgrond

0

VBO Makelaar en VastgoedPRO hebben samen met de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) en de Vereniging van Agrarisch Specialisten voor het notariaat (VASN) nieuwe branchebrede model koopovereenkomsten ontwikkeld voor Agrarisch bedrijf en Cultuurgrond. Nieuwe rechtspraak en (Europese) regelgeving over bijvoorbeeld de derogatie zijn verwerkt in deze modelovereenkomsten. De modellen sluiten aan bij de praktijk van notarissen, rentmeesters, makelaars en de notariële akte. Daarnaast zijn de model koopovereenkomsten beter leesbaar voor gebruikers.

De modelkoopovereenkomsten zijn gevalideerd door mr. dr. Jeroen Rheinfeld, universitair docent agrarisch recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het agrarisch werkveld is en blijft in beweging. De samenstellers blijven de actualiteiten rond het agrarisch bedrijf dan ook nauwgezet volgen. Zij zullen nieuwe ontwikkelingen en regelgeving periodiek verwerken in de model koopovereenkomsten. De meest actuele model koopovereenkomsten Agrarisch bedrijf en Cultuurgrond zijn te vinden op de websites van de betrokken partijen.

 

https://www.vbomakelaar.nl/pers/persberichten/nieuwe-model-koopovereenkomsten-agrarisch-bedrijf-en-cultuurgrond-298

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?