Nieuwe pachtnormen 2018

0

Op 1 juli 2018 worden de nieuwe pachtnormen voor de landbouw van kracht. Wageningen Economic Research (WUR) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. Dit schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2018 dalen in bijna alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2017. De nieuwe pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten (periode 2012 – 2016) van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in een regio. Daarnaast zijn ook pachtnormen voor los tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Lees hier verder.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?