NVM: Aanbod commercieel vastgoed in eerste kwartaal 2018 verder afgenomen

0

Het aanbod van kantoorruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte in Nederland, is in het eerste kwartaal van 2018 verder afgenomen. Het aantal vierkante meters dat te huur of te koop werd aangeboden, daalde in het eerste kwartaal met respectievelijk 4%, 5% en 3%. Dat blijkt uit een analyse van NVM Business.

In het eerste kwartaal daalde het aantal vierkante meter kantoorruimte dat te koop of te huur werd aangeboden met circa 270.000 m² naar 6.430.000 m². Gerelateerd aan de totale voorraad liep de leegstand terug van 14,1% naar circa 13,5%.

Vrijwel alle provincies zagen het aanbod afnemen. In Noord-Holland was de afname van het aanbod in absolute zin het grootst, mede doordat in Amsterdam het beschikbare aanbod met 40.000 m² terugliep. De hoofdstad was daarmee van alle gemeenten de gemeente met de sterkste afname. Ook andere grote kantoorsteden als Utrecht en Eindhoven zagen het beschikbare aanbod afnemen. In Den Haag en Rotterdam bleef het beschikbare aanbod op hetzelfde niveau. Alleen in Friesland was sprake van een lichte toename van beschikbare kantoorruimte.

Over het geheel genomen bleven de vraagprijzen op hetzelfde niveau. Voor Amsterdam gold echter dat de gemiddelde vraagprijs uitkwam op € 175 per m²/jaar: € 5 euro hoger lag dan in het voorgaande kwartaal.

Bedrijfsruimtemarkt
De uit logistieke en industriële bedrijfspanden bestaande bedrijfsruimtemarkt, liet de grootste afname van het aanbod zien. Het totale oppervlak aan bedrijfsruimte dat aan het einde van het eerste kwartaal werd aangeboden, was met 5% oftewel bijna 570.000 m² afgenomen. Het aantal aangeboden bedrijfspanden nam eveneens met 5% af. De grootste procentuele afname van het aanbod vond plaats in Drenthe en Flevoland, de grootste absolute afname in Gelderland en Noord-Brabant.

“De economische groei, het groeiende producentenvertrouwen en daarmee de blijvend hoge vraag naar bedrijfsmatig vastgoed, liggen ten grondslag aan de afname van het aanbod”, analyseert NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Opvallend bij logistiek vastgoed was dat de afname van het bestaande aanbod gepaard ging met veel nieuwbouw, met name in regio’s waar het bestaande aanbod niet matcht met de aanhoudende vraag naar grootschalige distributiecentra. Het bouwen op eigen risico, dus zonder zekerheid van verhuur, werd daarbij niet geschuwd.

Op gemeentelijk niveau lieten Amsterdam, Tiel, Eindhoven, Wijchen en Den Bosch in het eerste kwartaal de grootste afname van het aanbod zien. De gemeenten waar het aanbod van bedrijfsruimten juist het meest groeide, waren Haarlemmermeer, Moerdijk, Breda en Tilburg. In totaal vond in 58% van de gemeenten een afname plaats van het aanbod van bedrijfsruimte.

Passend in een trend die sinds 2014 zichtbaar is, stegen de gemiddelde vraagprijzen voor bedrijfsmatig onroerend goed landelijk met € 1 naar € 57 per m².

Winkelmarkt
In het eerste kwartaal daalde het aantal vierkante meter winkelruimte dat voor verhuur of verkoop beschikbaar was met ongeveer 78.500 m² tot 2.180.000 miljoen m². Het aantal winkels dat werd aangeboden nam met 140 af tot 6.600. Alleen in Zeeland en Gelderland nam het direct beschikbare aantal vierkante meter winkelruimte licht toe. In de overige provincies was sprake van een afname van het beschikbare aanbod.

Met een afname van 50 in drie maanden tijd, daalde het aantal winkels dat te koop of te huur werd aangeboden het sterkt in Noord-Brabant. Desondanks stonden in deze provincie aan het eind van het eerste kwartaal nog altijd circa 1.000 winkels te koop of te huur. Alleen Zuid-Holland had met 1.100 winkels een groter aantal winkels in aanbod.

Landelijk steeg de gemiddelde vraagprijs voor winkelruimte in het eerste kwartaal met € 1 naar € 151 per m². “Hoewel het aanbod in het eerste kwartaal van 2018 verder afnam, blijft de hoge structurele leegstand in met name de steden tot 50.000 inwoners een probleem”, signaleert Jaarsma. Hier staat gemiddeld een kwart van de aangeboden winkelmeters langer dan drie jaar leeg.

Over NVM Business
De NVM is in Nederland de grootste vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende goederen. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed – kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca – en bestaat uit 725 makelaars, die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn. Door verdere professionalisering en het bevorderen van integriteit, wil NVM Business de autoriteit worden op het gebied van commercieel vastgoed in Nederland.

 

https://www.nvm.nl/actueel/persberichten/2018/05aanbodcommercieelvastgoed

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?