NVM: Spectaculaire toename logistiek vastgoed

0

De voorraad logistiek vastgoed in Nederland heeft sinds de eeuwwisseling een spectaculaire groei doorgemaakt. In 2000 waren er circa 1.030 distributiecentra en opslagruimten met een gezamenlijke vloeroppervlakte van circa 16 miljoen vierkante meter. Begin 2017 telde ons land 1.760 distributiecentra met een totaal van ruim 28 miljoen vierkante meter.

De provincie Limburg heeft verhoudingsgewijs het meest geprofiteerd van deze ontwikkeling. Dit is een van de conclusies die kunnen worden getrokken uit de zojuist door NVM Business uitgebrachte publicatie Logistiek vastgoed in cijfers 2017.

Hoewel Limburg met name Venlo de afgelopen jaren veel profijt heeft getrokken uit de grote vraag naar distributiecentra, is Tilburg nog altijd de stad met de meeste vierkante meters logistiek vastgoed, op enige afstand gevolgd door Rotterdam en Venlo. De Haarlemmermeer – de regio Schiphol – komt qua voorraad op de vierde plaats.

Meer huur dan koop
Uit de publicatie van NVM Business blijkt ook dat het aandeel van de gehuurde distributiecentra in de totale voorraad logistiek vastgoed in Nederland verder is toegenomen. Momenteel wordt 64 procent van de logistieke ruimten gehuurd. Verder laten de cijfers zien dat zich de laatste jaren een sterke schaalvergroting heeft voltrokken met als gevolg dat het aandeel van de grootschalige distributiecentra met een oppervlakte van 30.000 vierkante meter en meer is opgelopen tot 32 procent van de totale voorraad.

2017 recordjaar
De vraag naar logistiek vastgoed bedroeg vorig jaar circa 2,4 miljoen vierkante meter. Niet eerder in Nederland werd in een jaar zoveel logistiek vastgoed opgenomen als in 2017.
De vraag omvatte zowel ruimten die op de vrije markt worden verhuurd en verkocht als gebouwen die door gebruikers zelf voor eigen rekening worden neergezet, de zogenoemde eigenbouw. Van de vraag had meer dan 1,5 miljoen vierkante meter betrekking op nieuwbouw. Logistieke dienstverleners waren in 2017 de belangrijkste afnemers van distributiecentra en opslagruimten.

Meer nieuwbouw op risico
Het direct beschikbare aanbod van nog te verhuren distributiecentra en opslagruimten ging vorig jaar verder omlaag. Ultimo 2017 stond in Nederland ongeveer 2,47 miljoen vierkante meter te huur of te koop tegen 2,58 miljoen vierkante meter een jaar eerder. Gerelateerd aan de totale voorraad was ook sprake van een daling van de leegstand, van 9,1 procent naar 8,1 procent.

Opvallend was overigens dat het beschikbare aanbod van nieuwbouw in 2017 verder toenam. Dat kwam doordat door beleggers en ontwikkelaars op verschillende locaties voor eigen rekening en risico werd begonnen met de bouw van distributiecentra zonder de zekerheid van voorverhuur.

Gewilde beleggingen
Door de grote vraag van bedrijven naar logistiek vastgoed is het direct beschikbare aanbod in 2017 verder gedaald, tot ongeveer 2,5 miljoen vierkante meter, ofwel 8 procent van de totale voorraad.

Overigens zijn distributiecentra die in voorbereiding zijn niet in het aanbod meegeteld. In toenemende mate vormen distributiecentra een aantrekkelijke belegging. Volgens de cijfers van NVM Business kochten beleggers in 2017 voor circa 1,35 miljard euro logistiek vastgoed. Vooral buitenlandse investeerders zijn actief. Het zal niet verbazen dat het zuiden van het land het meest in trek is, aangezien daar ook de meeste bouw- en verhuuractiviteiten plaatsvinden. Noord-Brabant en Limburg zijn samen goed voor de helft van de investeringen.

Over NVM Business
De NVM is in Nederland de grootste vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende goederen. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed – kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca – en bestaat uit 725 makelaars, die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn.

Door verdere professionalisering en het bevorderen van integriteit, wil NVM Business de autoriteit worden op het gebied van commercieel vastgoed in Nederland.

 

https://www.nvm.nl/actueel/persberichten/2018/04logistiekinvastgoed

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?