Gemeente en BPD Ontwikkeling tekenen nieuwe samenwerkingsovereenkomst realisatie Nuenen West

0

Gemeente Nuenen en gebiedsontwikkelaar BPD Ontwikkeling bv ondertekenden op 19 maart de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van de nieuwbouwwijk Nuenen West. In Nuenen West zullen 1575 woningen gaan verrijzen.

Herijking oude plannen
Het oorspronkelijke plan is ruim 10 jaar oud. In de tussentijd zijn de inzichten over hoe om te gaan met grootschalige gebiedsontwikkeling veranderd. Zowel consumentenwensen en bijgestelde ambities hebben er voor gezorgd dat herijking en positionering van het oorspronkelijke plan van Nuenen West wenselijk was. Eind 2015 bereikte het college van de gemeente Nuenen principeovereenstemming met gebiedsontwikkelaar BPD over de herijking van de plannen en afspraken voor Nuenen West.

De afgelopen periode is er gewerkt aan een actualisatie van het stedenbouwkundige plan, het bijbehorend beeldkwaliteitsplan en de samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast is de positionering van de gebiedsontwikkeling aangescherpt en afgestemd op de klantwens.

Dorps geluk
Nuenen West is een ontwikkeling waarbij begrippen als gemoedelijkheid, ontmoeting en sociale samenhang de kern raken van het concept voor Nuenen West. Of het nu gaat over de brinken, hofjes of de grote parken in de stedenbouwkundige plan, de toekomstige voorzieningen in de wijk zoals de buurtschuur of een pluktuin of de look and feel van de nieuwe woningen. Alles ademt straks de sfeer van een eigentijdse vertaling van het Nuenens ‘DNA’. Kortom: Nuenen West is Dorps Geluk..

Nuenen West bestaat uit afwisselde buurtjes waar in totaal 1575 nieuwe woningen worden gebouwd inclusief de nieuwe basisschool “t’ Mooiste Blauw”. die in het hart van het plan gerealiseerd zal worden. De school komt te liggen aan het grootste park in het plan. Per jaar zullen ongeveer 80-100 woningen worden gebouwd in Nuenen West.

Kijk voor meer informatie op www.nieuwbouw-nuenenwest.nl

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?