BREEAM-NL certificaten voor bestaande gebouwen sterk gestegen in 2017

0

Het aantal bestaande gebouwen dat een BREEAM-NL duurzaamheidscertificaat behaalde is in 2017 sterk gestegen. Werden er in 2016 nog 91 BREEAM-NL In-Use certificaten uitgegeven, in 2017 steeg dat aantal naar 136. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde BREEAM-NL Jaaroverzicht 2017. Ook is een verbreding te zien in de verschillende soorten gebouwtypen die worden gecertificeerd. Voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie steeg het afgelopen jaarde gemiddelde score van projecten.

Versnelling in verduurzamen van bestaande gebouwen
De groei in het aantal gecertificeerde bestaande gebouwen sluit aan bij de opgave voor de komende jaren, namelijk de verduurzaming van de bestaande vastgoedvoorraad. BREEAM-NL In-Use blijkt hiervoor een geschikt instrument. Martin Mooij, Manager Certificering van Dutch Green Building Council: “Een belangrijke rol in het verduurzamen van bestaand vastgoed is weggelegd voor gebruikers en eigenaren van meerdere gebouwen. Wij zijn dan ook zeer blij om te zien dat een groot aantal partijen ervoor kiest een volledige vastgoedportefeuille te certificeren.” De groei van BREEAM-NL In-Use past eveneens bij de ontwikkeling van het Deltaplan Duurzame Renovatie. Met dit plan zetten Dutch Green Building Council en haar participanten een beweging in gang om versnelling te realiseren in het verduurzamen van bestaande gebouwen. Uit het BREEAM-NL Jaaroverzicht blijkt verder dat nieuwbouw- en renovatieprojecten gemiddeld hoger scoren. Ook is een verschuiving te zien in de gebouwtypen die worden gecertificeerd. Eerder werden vooral kantoren met BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gecertificeerd. In 2017 zijn daar ook meer industriegebouwen bijgekomen.

BREEAM-NL Jaaroverzicht
Het BREEAM-NL Jaaroverzicht geeft inzicht in de ontwikkelingen rond alle BREEAM-NL keurmerken en laat tevens enkele iconische projecten uit 2017 zien. Bovendien biedt het een benchmark voor gebruikers van BREEAM-NL, zowel op projectniveau als op categorie-niveau.

 

https://www.breeam.nl/content/breeam-nl-certificaten-voor-bestaande-gebouwen-sterk-gestegen-2017

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?