Grondruil maakt agrarische ontwikkeling mogelijk

0

Het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Noord-Holland, NUON en tien agrariërs hebben onderling grond geruild van meer dan 600 voetbalvelden (309 hectare) in de Wieringermeerpolder en op Wieringen. Door de ruil wordt bijvoorbeeld de agrarische structuur in het gebied verbeterd en ontstaat er ruimte voor een windmolenpark.

De formele handeling, het passeren van de akte, vond plaats op 19 februari in een monumentale wierschuur in Hippolytushoef op het voormalige Waddeneiland Wieringen in de kop van de provincie Noord-Holland.

Agrarische grond
Met de grondruil ontstaat ruimte voor bedrijfsontwikkeling en voor het zweefvliegveld en het betekent een forse afname van landbouwverkeer over de openbare weg. Acht akkerbouwers en twee veehouders krijgen hierdoor grotere, dichterbij gelegen en beter op elkaar aansluitende percelen. Het zweefvliegveld krijgt hierdoor de benodigde lengte van 1200 meter, waardoor weer ruimte ontstaat voor een windpark van NUON. Het Rijksvastgoedbedrijf ruilde hiervoor zo’n 100 hectare agrarische grond die de agrariërs pachten.

Op twee plekken die worden geruild is de bodem vervuild. Het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie zullen ieder op één plek de sanering van deze vervuilde grond voor hun rekening nemen.

Wieringerrandmeer
Het Wieringerrandmeerproject moest ooit een impuls geven aan de Kop van Noord-Holland met de aanleg van een recreatiemeer en een groot aantal woningen. Nadat het project werd gestopt, is samen met de betrokken partijen een plan voor agrarische structuurverbetering opgesteld. Met deze kavelruil ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor de agrarische bedrijven in het gebied.

 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2018/02/22/grondruil-maakt-agrarische-ontwikkeling-mogelijk

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?