Het Adriano Huis geeft 1e emissie uit in combinatie met het NL Zorgobligatie keurmerk

0

Het Adriano Huis opent deze zomer, in samenwerking met Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, haar deuren: een innovatieve woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Vernieuwers in de zorg, Jelle Gillissen en Farid El-Khassim bouwen, tegen de stroom en instituties in, aan een eigen zorginstelling in de voormalige Cort Heyligerskazerne in Bergen op Zoom. Om hun droom te verwezenlijken kiezen zij voor een andere vorm van financiering: via obligaties van particuliere beleggers. Belangstellenden kunnen bijdragen aan de realisatie van dit unieke initiatief door de koop van obligaties met 5,5% rente en een groot maatschappelijk rendement.

Onvoldoende zorgopvang
Op dit moment is er een tekort aan een geschikte behandel- of woonplek voor mensen met een verstandelijk handicap of ernstige gedragsproblemen. Door een tekort aan professionals met een gedegen zorg achtergrond, tijdelijke invalskrachten en de focus van zorginstellingen op bedrijfsvoering in plaats van het leveren van goede zorg past het bestaande zorgaanbod niet bij de problemen van deze doelgroep. Met behulp van intensieve begeleiding het bieden van een stabiele woonomgeving hoopt Het Adriano Huis hen een thuis te bieden. In de twintig appartementen die worden gerealiseerd, wordt volgens een nieuw zorgconcept perspectief geboden op een zelfstandig bestaan.

De twee initiatiefnemers Gillissen en El-Khassim hebben de afgelopen twee jaar gemerkt dat het opzetten van een zorginitiatief niet altijd even makkelijk is, zeker als dit niet onder een grote zorginstelling valt. Onafhankelijk opereren is cruciaal om niet gevangen te zitten in de huidige managementsystemen van de zorg. “Zorginstellingen zijn vaak gericht op het ‘beheersen van de problematiek’ van mensen. Wij willen het probleem aanpakken bij de oorzaak. Geen tijdelijke oplossing, maar een veilige en vertrouwde basis zodat echte relaties opgebouwd kunnen worden”, aldus El-Khassim. Daarom is gekozen voor een alternatieve financieringsvorm.

Beleggen middels obligaties
Dit unieke zorgvastgoed initiatief wordt gesteund door het Ministerie van VWZ, Stichting Pluryn en CZ Zorgkantoor. De zorg en inwoning wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de obligatiehouder financiert samen met een Nederlandse bank de aankoop en verbouwing. De obligatiehouder krijgt een tweede hypotheek.

Het Adriano Huis geeft de eerste emissie uit in combinatie met het NL Zorgobligatie keurmerk. Dit is een obligatie-keurmerk dat speciaal is ingericht voor het aantrekken van alternatieve financiering ten behoeve van zorgvastgoedontwikkelingen. Het keurmerk ondersteunt (vernieuwende) zorgondernemers bij het aantrekken van kapitaal bij alternatieve financiers, van lokale burgers tot professionele beleggers en biedt investeerders een solide belegging met een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement. De financiering van de verbouwing van kazerne tot zorginstelling wordt gerealiseerd door het maatschappelijk funding platform Anders Financieren. Zo hebben naast professionele, ook particulieren beleggers de kans om bij te dragen aan dit maatschappelijke project. Het is al mogelijk om vanaf 500 euro in te leggen in de obligatie van Het Adriano Huis met een rendement van 5,5% en een looptijd van 7 jaar. “Nieuwe financieringsvormen in de zorg zijn hard nodig om vernieuwing in o.a. de geestelijke gezondheidszorg te kunnen verwezenlijken. Door te beleggen in deze obligatie creëert een belegger noodzakelijke voorzieningen voor de doelgroep die momenteel tussen wal en schip valt”, aldus Aad Koster, voorzitter van Vereniging NL Zorgobligatie.

Opgehaalde financiering?
De opgehaalde financiering zal worden ingezet voor de bouw van twintig appartementen binnen de zorginstelling. De bewoners hebben zich al aangemeld en de bouw begint medio april. Naar verwachting opent Het Adriano Huis medio augustus haar deuren.

Voor de bouw van de zorginstelling moet €500.000 beschikbaar zijn, hetgeen wordt opgehaald door de uitgifte van obligaties.

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor deze obligatie ‘Het Adriano Huis’ via het platform Anders Financieren. Wilt u meer weten over dit unieke project, ga dan naar: www.hetadrianohuis.nl

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?