Autoriteit woningcorporaties beëindigt verscherpt toezicht Laurentius

0

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het verscherpt toezicht op woningvereniging Laurentius uit Breda opgeheven. Dit betekent dat zij weer investeringen mag doen zonder dat vooraf expliciete toestemming van de Aw nodig is. Met deze stap wil de Aw aangeven dat zij weer voldoende vertrouwen in Laurentius heeft.

Laurentius is een corporatie met circa 8.000 woningen en stond sinds januari 2012 onder verscherpt toezicht vanwege grootschalige acquisities en projectontwikkeling. Tegelijk werd de toenmalige directeur verdacht van oplichting, verduistering, witwassen en omkoping. Deze situatie leidde tot te grote risico’s voor de financiële continuïteit.

Eind 2012 moest Laurentius een herstelplan bij de Aw indienen om ervoor te zorgen dat op zo kort mogelijke termijn weer sprake zou zijn van een financieel gezonde situatie. Dit hield onder meer in dat de corporatie voorrang moest geven aan financieel herstel, voordat zij zich ook weer kon richten op volkshuisvestelijke ambities als bouwen, renovatie, verduurzamen en het vergroten van de leefbaarheid. In nauwe samenhang met dat financieel herstel was er veel aandacht voor de governance en met name het risicomanagement van Laurentius.

De corporatie heeft de problemen in de laatste jaren voortvarend opgepakt en ingrijpende besluiten genomen, waaronder het afstoten van het bezit buiten Breda en Alphen-Chaam. De verwachting is nu dat Laurentius in de loop van volgend jaar voldoet aan alle financiële normen van Aw. De Aw concludeert daarnaast dat de interne organisatie, het daarmee samenhangende verbeterde inzicht in de risico’s en de marktomstandigheden ten opzichte van de situatie van 2012 ook sterk zijn verbeterd.

Verscherpt toezicht
Woningcorporaties met een verhoogd risico staan onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. De plaatsing onder verscherpt toezicht kan bij voldoende aanleiding elk moment plaatsvinden.

 

https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2018/02/05/autoriteit-woningcorporaties-beeindigt-verscherpt-toezicht-laurentius

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?