Recordaantal huizen verkocht in Limburg

0

In Limburg zijn ruim 14 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar gewisseld in 2017. Dit is het hoogste aantal in een jaar en ruim het dubbele van het aantal transacties in 2013. Toen kende de Limburgse woningmarkt in aantal verkopen een absoluut dieptepunt. Dit meldt het CBS ter gelegenheid van de opening van het CBS Brightlands Data Center.

Ondanks het recordaantal verkochte woningen, ligt het prijsniveau nog ruim 9 procent onder de top van 2008. Net als in de rest van Nederland daalden de huizenprijzen in Limburg aanzienlijk na 2008. Pas in 2013 sloeg de daling om in een stijging.

Relatief weinig nieuwbouwwoningen gebouwd in Limburg
Er werden bijna 2 100 nieuwbouwwoningen opgeleverd in 2017, ruim 260 meer dan in 2016. Door deze nieuwbouw nam de woningvoorraad in Limburg met 0,4 procent toe. Van alle provincies kent Limburg het laagste groeicijfer van de woningvoorraad door nieuwbouw. Met 193 nieuwe woningen voert de gemeente Eijsden-Margraten de lijst aan van meest bouwlustige gemeenten. Zowel in absolute aantallen als in percentage van de woningvoorraad werd hier het meest gebouwd. Grotere steden zoals Maastricht, Sittard-Geleen en Kerkrade bouwden minder woningen. In totaal staan er per 1 januari 2018 bijna 530 duizend woningen in Limburg. 4 van de 10 woningen zijn huurwoningen.

Limburgers vaker tevreden met hun woning dan de gemiddelde Nederlander
Limburgers zeggen vaker tevreden of zeer tevreden te zijn met hun woning. Ruim 89 procent van de huishoudens in Limburg gaf dit aan, tegenover 87 procent van de huishoudens in Nederland. Alleen in Drenthe en Noord-Brabant gaven nog meer huishoudens aan tevreden te zijn met hun woning. Huurders in Limburg zijn het vaakst tevreden van alle Nederlandse huurders. Dit blijkt uit een nadere analyse van het WoON-onderzoek 2015.

CBS Brightlands Data Center
Later vandaag ondertekenden het CBS en de provincie Limburg een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van het eerste Provinciaal Data Center, het CBS Brightlands Data Center.

De provincie Limburg wil meer data gedreven gaan werken. De inrichting van een data center op provinciaal niveau past ook bij de verschuiving van verantwoordelijkheden van het rijk naar de provincie. Bovendien kan het CBS nu op alle niveaus – rijk, provincie en gemeenten – actief samenwerken op het gebied van datavraagstukken. Gegevens worden op deze wijze op alle niveaus vergelijkbaar en zijn te aggregeren. Ze zijn immers gebaseerd op CBS-data waarbij altijd dezelfde definities worden gehanteerd.

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/05/recordaantal-huizen-verkocht-in-limburg

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?