ING: Woningbouw productie neemt verder toe

0

De ingezette groei van vergunningen voor nieuwbouwwoningen zet door. Ook corporaties hebben weer meer nieuwbouwplannen. De verkoop van nieuwbouw groeit echter nog maar mondjesmaat en dat lijkt vooral door het beperkte aanbod te komen. De toenemende vergunningen kunnen wel weer zorgen voor groei. ING Economisch Bureau verwacht een verdere stijging van het aantal gerealiseerde nieuwe woningen in 2018 tot circa 68.000.

Orderportefeuille woningbouwers neemt verder toe
Woningbouwers hebben momenteel ruim tien maanden aan werkvoorraad. De orderportefeuilles zijn hiermee op het hoogste niveau van deze eeuw. Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat de bouwcapaciteit de afgelopen jaren door faillissementen en bedrijfssaneringen nog wel lager is dan voor de crisis. Er zijn hierdoor minder bouwbedrijven, die stuk voor stuk ook nog eens minder capaciteit hebben. De orderboeken vullen zich daardoor sneller.

Groei bouwvergunningen in 2017 na krimp in 2016
In 2017 groeit het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen naar waarschijnlijk bijna 70.000. Eerdere knelpunten, zoals een tekort aan ontwikkelcapaciteit bij gemeenten en ontwikkelaars worden overwonnen. Hierdoor daalde het aantal afgegeven vergunningen nog in 2016. Daarvoor was er juist een flink herstel van het dieptepunt in 2013 met 27.000 vergunningen naar 55.500 in 2015.

Corporatieplannen: Lichte groei van nieuwbouw
Voor het eerst sinds jaren is er ook weer een stijging te zien in de woningbouwplannen van corporaties. In de eerste negen maanden van 2017 werden er 30% meer bouwvergunningen aan corporaties afgegeven dan in dezelfde periode een jaar eerder. De jarenlange daling is daarmee beëindigd. Dit wordt mogelijk doordat corporaties weer meer financiële ruimte krijgen door de lage rente, huurverhogingen en bezuinigingen op uitgaven.

Aantrekkende verkoop nieuwbouw verwacht
Het aantal aan particulier verkochte nieuwbouwwoningen groeit sinds halverwege 2015 nog maar beperkt. Dit lijkt vooral aan het beperkte aanbod te liggen. Door de verdere groei van de vergunningen kunnen de komende jaren de nieuwbouwverkopen weer gaan toenemen. Door bovenstaande ontwikkelingen verwacht ING Economisch Bureau voor 2017 een stijging van de gerealiseerde nieuwbouw woningen tot 64.000 (in 2016: 54.849) en in 2018 tot 68.000.

 

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/outlook-2018/woningbouw.html

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?