Autoriteit woningcorporaties stelt Woonstichting Vooruitgang onder verscherpt toezicht

0

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft Woonstichting Vooruitgang te Sassenheim onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding voor het verscherpt toezicht zijn de zorgen en twijfels over de governance.

De Aw heeft Woonstichting Vooruitgang, een corporatie met 2.500 totaal verhuureenheden, medio 2017 een interventie opgelegd. De woonstichting is gevraagd een verbeterplan op te stellen en uit te voeren ten aanzien van de governance (alle activiteiten van sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden in hun onderlinge samenhang), nadat een governance-inspectie had uitgewezen dat de governance van de woonstichting tekortkomingen vertoonde.

De problemen in de governance hebben er toe geleid dat op 8 december j.l. de voltallige Raad van Commissarissen van de woonstichting heeft besloten per direct ontslag te nemen en zijn zetel ter beschikking te stellen. De Raad van Commissarissen heeft in een brief aan de Aw zijn vertrek toegelicht en zijn zorgen over de governance nader geduid. Deze betreffen onder andere de interactie tussen de Raad van Commissarissen en bestuurder. Daarom is de corporatie onder verscherpt toezicht gesteld. De Aw heeft de corporatie opgedragen uiterlijk 1 april 2018 een herstelplan in te dienen. Dit herstelplan moet concrete stappen en maatregelen bevatten die de governance van de corporatie moet herstellen. Op dit moment wordt onderzocht hoe zo snel mogelijk invulling kan worden gegeven aan tijdelijk intern toezicht.

Verscherpt toezicht
Woningcorporaties met een verhoogd risico komen onder verscherpt toezicht te staan van de Aw. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. De plaatsing onder verscherpt toezicht kan bij voldoende aanleiding elk moment plaatsvinden.

 

https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2017/12/19/autoriteit-woningcorporaties-stelt-woonstichting-vooruitgang-onder-verscherpt-toezicht

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?