Grote marktpartijen investeren in Rotterdam Zuid

0

Aanpak particuliere woningvoorraad wordt versneld.

Vijf grote marktpartijen gaan ook een bijdrage leveren aan de grondige aanpak van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid. Ze hebben vandaag afgesproken om maar liefst 2000 woningen te renoveren of samen te voegen.

Herontwikkeling via sloop/nieuwbouw is ook mogelijk. De grote marktpartijen doen dit op verzoek van het ministerie van BZK en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Het gaat om:

  • Amvest
  • Syntrus Achmea
  • Heijmans
  • Dura Vermeer
  • Era Contour

De overeenkomst om in Zuid te investeren is ook ondertekend door corporaties Woonbron, Woonstad Rotterdam, Vestia en Havensteder en gemeente Rotterdam. Dit gebeurde in aanwezigheid van minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Zij was op werkbezoek in Rotterdam Zuid.

Ambitie
De ambitie van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is om in twintig jaar tijd 23.000 particuliere woningen te verbeteren. 13.000 door woningverbetering door de eigenaren zelf en 10.000 door de eerder genoemde grondige aanpak. De woningcorporaties investeren ook flink in het eigen woningbestand. In totaal pakken zij in twintig jaar tijd 12.000 sociale huurwoningen op Zuid aan.

Carnisse is proefwijk
De marktpartijen die vandaag de ‘coalitie-overeenkomst’ hebben ondertekend, gaan nu een ‘business case’ opzetten in de wijk Carnisse. Deze pilot moet duidelijk maken op welke manier de investeringen van de grote marktpartijen een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid.

NPRZ
De aanpak van de particuliere woningvoorraad is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. In het NPRZ werken tal van organisaties aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen zij ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in twintig jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.

 

https://www.rotterdam.nl/nieuws/grote-marktpartijen-inves/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?