Aw stelt Woningstichting Eendracht onder verscherpt toezicht

0

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft Woningstichting Eendracht te Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding voor het verscherpt toezicht zijn de zorgen en twijfels over de governance.

De Aw heeft Woningstichting Eendracht, een kleine corporatie met 270 verhuureenheden (woningen, bedrijfspanden en een parkeergarage), eind 2015 een interventie opgelegd. Zij moesten een verbeterplan opstellen en uitvoeren. Deze interventie diende onder andere om de tijdige en adequate levering van informatie aan de Aw te verbeteren.

De Aw is de afgelopen twee jaar, tijdens de reguliere toezichtactiviteiten en bij de in april 2017 uitgevoerde governance audit, kritisch geweest op de governance van de corporatie (alle activiteiten van sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden in hun onderlinge samenhang). De inspanningen van de corporatie hebben echter tot op heden tot onvoldoende verbetering geleid. Daarom is de corporatie onder verscherpt toezicht gesteld. De Aw heeft de corporatie opgedragen uiterlijk 15 januari 2018 een herstelplan in te dienen. Dit herstelplan moet concrete stappen en maatregelen bevatten die de governance van de corporatie moet herstellen.

Verscherpt toezicht
Woningcorporaties met een verhoogd risico komen onder verscherpt toezicht te staan van de Aw. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. De plaatsing onder verscherpt toezicht kan bij voldoende aanleiding elk moment plaatsvinden.

 

https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2017/11/23/aw-stelt-woningstichting-eendracht-onder-verscherpt-toezicht

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?