Aw stelt Woningbouwvereniging Maarn onder verscherpt toezicht

0

Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft Woningbouwvereniging Maarn onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding voor het verscherpt toezicht zijn de zorgen en twijfels over de governance.

In de afgelopen twee jaar heeft de Aw aan Woningbouwvereniging Maarn diverse malen verzocht om beleidsstukken op te stellen en een verbeterslag te maken op het gebied van governance (de activiteiten van sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden in hun onderlinge samenhang). Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de bestuurder en de Raad van Commissarissen. Dit heeft echter tot op heden tot onvoldoende verbetering geleid. De Aw heeft de corporatie opgedragen uiterlijk 15 februari 2018 een herstelplan in te dienen. Dit herstelplan dient helderheid te geven over de invulling van het beleid van Woningbouwvereniging Maarn en op welke wijze de kwaliteit van de governance wordt verbeterd.

Verscherpt toezicht
Woningcorporaties met een verhoogd risico staan onder verscherpt toezicht van de Aw. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. De plaatsing onder verscherpt toezicht kan bij voldoende aanleiding elk moment plaatsvinden.

 

https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2017/11/20/aw-stelt-woningbouwvereniging-maarn-onder-verscherpt-toezicht

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?