Bouwkosten ook in vierde kwartaal gestegen

0

Troostwijk Research publiceert Index voor de verzekeringsbranche.

Troostwijk Research publiceert vandaag de Troostwijk Index voor het vierde kwartaal van 2017. De index – speciaal ontwikkeld voor de verzekeringsbranche – geeft op basis van de ontwikkeling van de kostprijs van bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en bedrijfsinventaris een indicatie voor de kosten van verzekeringen voor deze objecten. Net als voorgaande kwartalen zijn ook in Q4 de bouwkosten voor zowel woningen (+0,8%) als bedrijfs- en kantoorgebouwen (beide +1,2%) gestegen. Ten opzichte van een jaar eerder is er sprake van een stijging van 2,0% van de kosten voor de bouw van woningen en 2,1% voor die van bedrijfsgebouwen en kantoren.

Troostwijk publiceert haar Index, die binnen de verzekeringsbranche als een belangrijke standaard geldt, inmiddels voor het zestiende jaar. In het verleden volgde de verzekeringsbranche de indexcijfers die gepubliceerd werden door het Verbond van Verzekeraars. Sinds het Verbond dat niet meer doet, verwijst zij naar informatie die door gerenommeerde organisaties als het CBS, Reed Business en Troostwijk worden gepubliceerd.

Stijging loonkosten
De stijging van de bouwkosten is voor een belangrijk deel te verklaren door een sterke stijging van de kosten voor (onder)aannemers. Door toenemende bouwactiviteiten is er een tekort aan personeel in de sector. Hierdoor kunnen onderaannemers fors meer vragen dan een jaar geleden. Naast de sterk toegenomen kosten voor (onder)aannemers, stegen ook de loonkosten (+2% jaar op jaar). De gemiddelde materiaalkosten lieten een beperkte stijging zien.

Gemengd beeld
Voor de productiekosten van bedrijfsinventaris geldt dat de prijzen van grondstoffen een gemengd beeld laten zien. Met name de prijzen voor basismetalen liggen aanzienlijk hoger ten opzichte van 2016. De olieprijzen bewegen al een jaar in een bandbreedte tussen de $40 en $55 per vat. De loonkosten in de productie-industrie liggen tussen 1,5% tot 2,5% boven het niveau van vorig jaar. Tegenover de genoemde prijsstijgingen staat de sterk toegenomen internationale concurrentie als gevolg van de stijging van de euro ten opzichte van andere valuta, wat voor neerwaartse prijsdruk bij binnenlandse producenten zorgt.

Over de Troostwijk Index
Troostwijk Research publiceert de Troostwijk Index sinds 2002. Bij de bepaling van de indexcijfers maakt zij gebruik van verschillende informatiekanalen en bronnen. Daaruit wordt een gemiddeld indexcijfer verkregen. De indexcijfers die Troostwijk afgeeft zijn algemene cijfers en niet gerelateerd aan een specifiek type vastgoed of een specifieke branche.

 

http://www.troostwijk.nl/syscontent/aboutpressreports/60/file/Persbericht%20-Troostwijk%20publiceert%20index%20voor%20de%20verzekeringsbranche%20-.pdf

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?