JLL: Amsterdam, Utrecht en Zwolle beste woonsteden uit Residential Ranking 2017

0

De hoofdstad van Nederland is de beste woonstad volgens de vandaag verschenen Residential Ranking van vastgoedadviseur JLL.

De dynamiek op de woningmarkt neemt toe en woningprijzen zitten weer in de lift. Hieraan ten grondslag liggen voornamelijk macro economische redenen. Hoe staat de Nederlandse woningmarkt er daadwerkelijk voor en hoe zit het met het woonklimaat van de Nederlandse gemeenten? Om deze vragen te beantwoorden heeft JLL voor het eerst de Residential Ranking opgesteld.

De Residential Ranking is één van JLL’s nieuwe ranking producten, en volgt na drie edities van de Office Ranking en een editie van de Logistieke Ranking. In de Residential Ranking wordt met objectieve data de woonkwaliteit gemeten van de Nederlandse gemeenten. Op basis van acht hoofdthema´s die 37 uiteenlopende variabelen herbergen is een analyse gemaakt van de Nederlandse woningmarkt.

Amsterdam, Utrecht en Zwolle beste woongemeenten van Nederland
Amsterdam staat aan top van de Residential Ranking 2017. De hoofdstad van Nederland behaalt de hoogste score van alle gemeenten met 50.000 inwoners of meer. Vooral de economische kracht, de demografische vooruitzichten en het hoge voorzieningenniveau voor haar inwoners zijn onderscheidend ten opzichte van de overige Nederlandse steden. Utrecht staat op de tweede plaats en Zwolle op een wellicht verrassende derde plek. Zwolle behaalt deze score omdat het relatief hoog scoort op alle thema’s, en zich onderscheidt op het thema beleggingsdynamiek.

Verbeteren van de woonkwaliteit
Uit de analyse die is gemaakt voor de Residential Ranking 2017, vloeien een aantal aandachtspunten voort voor een nieuw kabinet om de woonkwaliteit op termijn te waarborgen. Allereerst dient er op nationaal niveau zorg gedragen te worden voor de (her)ontwikkelingsopgave. Op kwantitatief vlak is er in Nederland, afhankelijk van de regio, zowel verruiming als krimp van de woningvoorraad gewenst. Op kwalitatief vlak dient er kritisch gekeken te worden naar de veranderende woonwensen van consumenten.

Jorn Thoomes, Head of Residential Capital Markets JLL Nederland​, voegt hier aan toe: “Er moet op landelijk niveau meer sturing komen op grondbeleid, in plaats van deze taken op gemeentelijk niveau neer te leggen. Het huidige lokale bestuur verliest daardoor haar ‘melkkoe’ karakter en het wordt zo eenvoudiger om binnen gebiedsontwikkelingen specifieke gronden aan te wijzen voor ‘sociale’ en ‘betaalbare’ huur. Daarmee blijft het voor projectontwikkelaars aantrekkelijk om alle typen woningbouw te realiseren, zonder dit onredelijk zwaar door te belasten aan vrije sector huurwoningen en koopwoningen. Dit draagt ook bij aan het betaalbaar houden van alle woonruimte en verminderen van extreme schaarste.”

Als laatste moet de marketing van Nederland verbeterd worden. Internationaal heeft Amsterdam een aanzuigende werking op personen en bedrijven en zodoende zou het begrip Amsterdam verruimd moeten worden. In de relatieve nabijheid (30 minuten) van Amsterdam is betaalbaar wonen ruimschoots beschikbaar, terwijl binnen de stadsgrenzen de betaalbaarheid sterk onder druk staat. Door Nederland en Amsterdam beter te positioneren – zoals bijvoorbeeld met het TriState City initiatief gedaan wordt – blijft de aantrekkelijkheid van Nederland internationaal perspectief behouden.

 

http://www.jll.nl/netherlands/nl-nl/nieuws/955/amsterdam-utrecht-en-zwolle-beste-woonsteden-uit-residential-ranking-2017

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?