Colliers: Middelgrote steden meer in trek bij woningbeleggers

0

De vraag naar woningen is onverminderd groot met toenemende schaarste en stijgende prijzen als gevolg. In met name de grote steden slinkt het aanbod, waardoor het aantal verkochte woningen afneemt. De verwachting is dat het aantal verkochte woningen in 2017 nog wel 16% hoger uitkomt ten opzichte van 2016. Ook de vraag naar nieuwe huurwoningen is ongekend hoog. Het aantal verhuurtransacties in dit segment steeg zelfs met 40% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Nederland blijft een aantrekkelijke investeringsmarkt voor het woningsegment
Ondanks een lager investeringsvolume in woningen in het eerste halfjaar van 2017, blijft mede door de lage rentestand de vraag van beleggers naar woningen hoog. Ook onder buitenlandse partijen is de belangstelling groot vanwege de relatief hoge rendementen in een veilige markt. Deze grote interesse heeft er voor gezorgd dat de leegwaarderatio’s (marktwaarde verhuurde staat / leegwaarde) zijn toegenomen tot meer dan 100%. Dit laat zien dat beleggers meer risico durven te nemen en anticiperen op een verdere waardestijging.

Kansen buiten Amsterdam
De aanvangsrendementen zijn in de eerste helft van het jaar in alle steden afgenomen door de toenemende vraag. We voorzien een verdere daling tot onder de 4% in de komende maanden. Het uitgangspunt van beleggers is verschoven van een uitpondscenario naar behoud en exploitatie. Hierdoor verwachten wij dat geschikte beleggingen schaars blijven. Door de druk op de Amsterdamse markt en andere grote steden worden middelgrote steden steeds interessanter voor woningbeleggers. Het aanbod op deze locaties is groter. Beleggers kunnen hier hogere rendementen realiseren tegen iets meer risico.

Download hier het rapport.

 

http://www.colliers.com/nl-nl/netherlands/insights/research-reports-page/sectorupdate_augustus_2017

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?