Verscherpt toezicht op woningstichting De Goede Woning opgeheven

0

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het verscherpt toezicht op woningstichting De Goede Woning uit Rotterdam opgeheven. Reden is de fusie met Rondom Wonen uit Pijnacker die sinds 12 augustus 2017 van kracht is.

Deze woningcorporatie verricht sinds 2014 beheeractiviteiten voor De Goede Woning. Door de fusie is De Goede Woning opgehouden te bestaan. Haar vermogen is overgegaan op Rondom Wonen en daarmee is het verscherpt toezicht op De Goede Woning vervallen.

De Goede Woning, een kleine corporatie met 100 woningen in Rotterdam, kon niet meer voldoen aan de governance-eisen op grond van de huidige wet- en regelgeving. Zo was zij niet meer in staat commissarissen te werven voor de Raad van Toezicht. De Aw heeft haar daarom in november 2016 onder verscherpt toezicht gesteld. De corporatie kreeg de opdracht een herstelplan op te stellen om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de Woningwet. Het bestuur van De Goede Woning besloot dat een fusieplan soelaas zou moeten bieden. De Aw is hiermee akkoord gegaan.

Verscherpt toezicht
Woningcorporaties met een verhoogd risico staan onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. De plaatsing onder verscherpt toezicht kan bij voldoende aanleiding elk moment plaatsvinden.

 

https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2017/08/28/verscherpt-toezicht-op-woningstichting-de-goede-woning-opgeheven

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?