Aw en WSW publiceren ‘Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten’

0

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben een gezamenlijk beoordelingskader over de herstructurering van derivaten door woningcorporaties opgesteld. Dit document is vanaf nu beschikbaar.

Het gebruik en het beheer van derivaten is gebonden aan regels die zijn vastgelegd in de Woningwet en uitgewerkt in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Wettelijk is voorgeschreven dat corporaties met zogenoemde breakclausules in derivatencontracten een liquiditeitsbuffer moeten aanhouden om de marktwaarde op breakmoment te kunnen afrekenen. Per 1 juli 2017 hebben corporaties naast het verplicht aanhouden van de wettelijk vereiste liquiditeitsbuffer nu ook demogelijkheid om hun derivatenportefeuille te herstructureren.

Het ‘Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten’ beschrijft welke vereisten van toepassing zijn en wanneer een corporatie een voorstel vooraf voor beoordeling aan Aw en WSW moet voorleggen.

 

https://www.ilent.nl/actueel/aw-en-wsw-publiceren-beoordelingskader-en-ver.aspx

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?