Monitor Statushouders Den Haag: huisvesting op schema, integratie komt op gang

0

De ‘Haagse aanpak’ van het huisvesten en integreren van statushouders in de Haagse samenleving begint zichtbaar vruchten af te werpen. Na het eerste jaar Haagse aanpak ligt de huisvesting van statushouders op schema en komt de participatie op gang. Alle vorig jaar binnengekomen statushouders die op de arbeidsmarkt komen zijn gescand op capaciteiten en ambities. Gemeente Den Haag is landelijk gezien voorloper in die werkwijze. Ruim een kwart van deze groep heeft inmiddels al een betaalde baan, zit op school of is met een leerwerktraject gestart. De resultaten van de Haagse aanpak staan in de eerste Monitor Statushouders Den Haag, die vandaag is gepubliceerd.

In totaal realiseerde de gemeente Den Haag over de gemonitorde periode (van januari 2016 tot eind maart 2017) huisvesting voor 1530 statushouders. Er is hard gewerkt om die ongekende aantallen statushouders een goede start te geven in de stad, aldus verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Wonen): “We hebben eerst gedaan wat eerst moest: vaart maken met goede huisvesting, verspreid over de stad en vaart maken met een plek vinden in de Haagse samenleving. Dat heeft z’n resultaat afgeworpen: we liggen op schema en de meeste statushouders zijn druk bezig hun weg te vinden. Met ondersteuning vanuit de omgeving, tal van organisaties en de gemeente.”

Spreiding en menging
Wijsmuller wijst daarnaast op een aantal aanpassingen die, al doende, in de aanpak doorgevoerd zijn: “We zijn ons meer gaan richten op het groeiende aandeel van gezinnen onder de te huisvesten statushouders. En we gaan nu bovendien nog meer voor spreiding en menging met andere woningzoekenden. Het afnemende aantal nieuwe statushouders en de toenemende sociale woningbouwproductie maakt dat ook beter mogelijk.”

Leren en doen
De Monitor Statushouders Den Haag krijgt een jaarlijks terugkerend karakter. Doel is om de ontwikkelingen en trends rond de Haagse aanpak structureel in beeld te brengen en zo gaandeweg steeds beter inzicht te krijgen in de verbanden tussen inspanningen, resultaten en effecten. Dit in lijn met het uitgangspunt van de Haagse aanpak om ‘al doende te leren en lerende te doen’.

Integratie en leefklimaat
Tegelijk met de Monitor Statushouders komt het college vandaag naar buiten met een aantal besluiten over woningen voor statushouders:

  • Aan de Anna van Hannoverstraat (Bezuidenhout), in het voormalige ministerie van SZW, was aanvankelijk woonruimte beoogd voor 350 alleengaande statushouders. Dit worden er nu 175, waarbij een mengvorm kan ontstaan, van statushouders met andere jonge Haagse inwoners. De oplevering van deze woningen staat gepland in december 2017;
  • Op de Boekweitkamp (Mariahoeve) komen voorjaar 2018 zo’n 40 sociale huurappartementen voor gezinnen, waarvan maximaal 15 bestemd voor statushouders. De overige woningen zullen door andere Haagse woningzoekenden bewoond gaan worden. Deze mengvorm draagt ook hier bij aan een snelle integratie in de Haagse samenleving. De woningen zijn volgens planning voorjaar 2018 gereed;
  • Aan de Oosteinde (Wateringse Veld) worden, ook in een gemengde huisvestingsvorm, 20 sociale huurwoningen worden gebouwd, waarvan maximaal 10 bedoeld voor statushouders. De woningen worden voorjaar 2018 gerealiseerd.
  • Op de Jupiterkade (Binckhorst) wordt het aantal bewoners per wooneenheid gaandeweg teruggebracht, om het leefklimaat te verbeteren. Elke woning krijgt 2 in plaats van 4 bewoners, waarmee het totaal aantal bewoners uitkomt op 60.

 

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/pers/to/Monitor-Statushouders-huisvesting-op-schema-integratie-komt-op-gang.htm

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?