AFM en DNB: ’’Zelfregulering vastgoedtaxateurs lijkt niet te leiden tot noodzakelijk resultaat’’

0

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ontevreden over de ontwikkelingen bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Daarom hebben beide toezichthouders op 14 juni een brief gestuurd naar het bestuur en de Centrale Raad van het NRVT. De voorlopige conclusie van de AFM en DNB is dat zelfregulering van de beroepsgroep taxateurs, zoals het er nu voor staat, niet leidt tot het gewenste resultaat.

Daarom overwegen de AFM en DNB om over te gaan tot het bepleiten van wetgeving op taxateurs, waarbij rekening zal worden gehouden met de uitkomsten van de aanstaande vergadering van de Centrale Raad.

Observaties
Taxateurs beoordelen jaarlijks voor honderden miljarden euro’s aan (commercieel) vastgoed, zoals bedrijfspanden, woningen en andere objecten. De kwaliteit van deze taxaties is voor financiers, beleggers en woningkopers van groot belang. De zelfregulering door het NRVT is per 1 januari 2016 gestart. AFM en DNB hebben toen afgesproken om de concrete invulling van deze zelfregulering af te wachten en het initiatief verder te laten bij de sector zelf.

Inmiddels anderhalf jaar later, observeren AFM en DNB dat van de oorspronkelijke, essentieel geachte, uitgangspunten wordt afgeweken. Deze uitgangspunten zijn onder meer:

  • één centraal zelfreguleringsorgaan gericht op de beroepsgroep taxateurs (inclusief draagvlak onder taxateurs en diens vertegenwoordigers), met
  • één gedegen set van beroeps- en gedragsregels, gericht op taxateurs
  • adequaat en van partijen onafhankelijk doorlopend toezicht
  • één centrale, externe en onafhankelijke tucht, gericht op taxateurs.

Wetgeving
AFM en DNB vinden het noodzakelijk dat de uitgangspunten inclusief de uitwerking daarvan, stevig worden verankerd ten behoeve van een hoogwaardige professionele beroepsgroep van taxateurs. AFM en DNB overwegen om over te gaan tot het bepleiten van wetgeving op taxateurs, hierbij wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de vergadering van de Centrale Raad.

De AFM houdt de Leidraad vastgoedtaxaties, die DNB onderschrijft voor haar toezicht op banken, pensioenfondsen en verzekeraars, tot nader bericht in de consultatieversie op haar website. De leidraad kan voor de financiële sector als richtsnoer blijven dienen en mogelijk als aanknopingspunt voor eventuele wetgeving.

 

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2017/juni/vastgoedtaxateurs

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?