NSI plaatst 3.500 zonnepanelen op 23 panden

0

NSI NV (“NSI”) plaatst samen met haar partners KiesZon en Dutch Renewergy in totaal 3.500 zonnepanelen op 23 van haar gebouwen. Dit is een belangrijke stap bij het realiseren van de doelstelling om 10% van het energieverbruik van de portefeuille op te wekken met zonne-energie. Het overige elektraverbruik wordt reeds 100% duurzaam ingekocht met Europese wind. De CO2-uitstoot van het gasverbruik wordt met gold standard* gecompenseerd. Hierdoor is het energieverbruik van de NSI portefeuille CO2- neutraal.

Eerder heeft NSI al geïnvesteerd in onder meer het verduurzamen van haar hoofdkantoor in Hoofddorp en de dertien gebouwen waarin het HNK concept is uitgerold. Met het plaatsen van de 3.500 zonnepanelen zet NSI een belangrijke stap in het verder verduurzamen van haar kantorenportefeuille. Door de plaatsing van de zonnepanelen zal in totaal een opwekvermogen van ruim 1.000.000 kWh op jaarbasis worden gerealiseerd. Dit is goed voor een besparing van 526.000 kg CO2, wat gelijk staat aan een jaarverbruik van circa 285 huishoudens.

NSI wordt bij dit traject ondersteund door haar partners, KiesZon en Dutch Renewergy. Zij ontwerpen, realiseren en financieren de zonnestroomprojecten. Daarnaast heeft NSI met KiesZon en Dutch Renerwergy een 15 jarige overeenkomst gesloten inzake exploitatie en beheer op basis van ESCO’s. NSI neemt de lokaal opgewekte, duurzame zonnestroom direct bij de bron af.

Over KiesZon
KiesZon, sinds eind 2016 volledig eigendom van duurzame energieleverancier Greenchoice, ontwikkelt, investeert en exploiteert zonnestroomprojecten. KiesZon was al in 2009 de eerste die een 100% gefinancierd project opleverde (Amsterdamse Scholenproject) en is sindsdien uitgegroeid tot het grootste, volledig verticaal geïntegreerde zonnebedrijf van Nederland.

Over Dutch Renewergy
Dutch Renewergy bestaat uit een professioneel team van verduurzamers. “Wij ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren zonnestroomsystemen voor commerciële en publieke vastgoedeigenaren in Nederland”. Dutch Renewergy zet zich in om de energietransitie van schaarse fossiele brandstoffen naar het actief gebruik van duurzame energiebronnen te realiseren om een bijdrage te leveren aan een groene toekomst.

Over NSI
Als beursgenoteerde Fiscale Beleggings Instelling richt NSI zich op het realiseren van maximaal resultaat voor aandeelhouders door proactief beheer en management van haar kantorenportefeuille en gedisciplineerde rotatie van objecten. NSI focust zich op Nederlandse kantoren. De waarde van de totale portefeuille bedraagt EUR 1,2 miljard (peildatum 31 december 2016).

 

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?